Home / Actueel / Vaststellingsovereenkomst na ontslag op staande voet

Vaststellingsovereenkomst na ontslag op staande voet

leestijd 3 minuten. mr. Mariëlle Ducaat in arbeidsrecht op 30 januari 2017.

Een ontslag op staande voet is de nachtmerrie van iedere werknemer. De werknemer zit direct zonder inkomsten en kan bovendien geen aanspraak maken op een ww-uitkering omdat er sprake is van verwijtbare werkloosheid. Het ontslag op staande voet is dan ook een zeer verstrekkende sanctie voor werknemer. Het middel is door de wetgever alleen bedoeld voor situaties waarin een werknemer zich ernstig heeft misdragen. Werknemers doen er verstandig aan om onmiddellijk tegen het ontslag op staande voet in het geweer te komen als hen dit overkomt. Maar welke stappen moet een werknemer ondernemen als hij op staande voet is ontslagen en welke mogelijkheden heeft hij om het ontslag op staande voet ongedaan te maken of om andere (minder verstrekkende) gevolgen te kiezen?

Zoek juridisch advies

De eerste belangrijke stap na een ontslag op staande voet is het inwinnen van juridisch advies. Een ontslag op staande voet staat nooit op zichzelf en het is dan ook van belang dat naar de persoonlijke situatie van werknemer en de specifieke omstandigheden van het ontslag wordt gekeken om te bezien in hoeverre het ontslag op staande voet houdbaar is. Een ervaren arbeidsrechtjurist kan inschatten of het ontslag op staande voet terecht is gegeven en of het ontslag voldoet aan de formeel juridische eisen die er gelden. Voor de eerste hulp bij een ontslag op staande voet klikt u op: Ontslag op staande voet, wat nu? Dit kan bijvoorbeeld in het weekend of 's avonds. Tijdens kantooruren? Neem dan direct telefonisch contact op met een jurist.

Vernietiging van ontslag op staande voet

Omdat een ontslag op staande voet vergaande (financiële) consequenties voor de werknemer heeft, is het altijd raadzaam om hiertegen te ageren. Het ontslag op staande voet kan namelijk op verschillende manieren ongedaan gemaakt worden. In veruit de meeste gevallen zal (de jurist van) de werknemer direct een verzoek tot vernietiging van het ontslag op staande voet bij de rechter indienen. De rechter zal zich dan buigen over de argumenten van de (jurist van de) werknemer waarom het ontslag op staande voet onterecht is. Een dergelijk verzoek moet op straffe van verval binnen twee maanden nadat het ontslag op staande voet is gegeven bij de rechter zijn ingediend. Als de werknemer te laat is met indiening van het verzoek, dan staat het ontslag op staande voet vast. Er kan dan in principe niets meer tegen worden gedaan. Zorg er dus voor dat u spoedig een jurist of advocaat inschakelt om uw positie te bepalen en u te verweren.

Vaststellingsovereenkomst na ontslag op staande voet

Evident is dat het ontslag op staande voet de werknemer vrijwel direct in een bijzonder lastige positie brengt. Toch heeft de ook de werkgever in geval van ontslag op staande voet allesbehalve een comfortabele positie. Het risico bestaat immers altijd dat in rechte wordt bepaald dat het ontslag op staande voet onterecht is gegeven en dat het ontslag wordt vernietigd. Dit heeft tot gevolg dat de arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer weer hersteld wordt vanaf de ontslagdatum. De werkgever dient het niet betaalde salaris alsnog aan de werknemer te voldoen, inclusief de wettelijke verhoging daarover. Bovendien zal de werkgever de werknemer weer terug moeten laten keren op de werkvloer waar hij vaak ook niet op zit te wachten. Omdat ook een werkgever dit risico liever niet loopt, wordt in de praktijk vaak een vaststellingsovereenkomst aangeboden aan de werknemer als hij opkomt tegen het ontslag op staande voet. Met de vaststellingsovereenkomst komt er dan wel een einde aan het dienstverband maar kan de werknemer mogelijk nog wel aanspraak maken op een ww-uitkering. Afhankelijk van de precieze omstandigheden waaronder het ontslag op staande voet is gegeven kan er ook nog onderhandeld worden over de voorwaarden waaronder de werkgever en werknemer uit elkaar gaan. Deze voorwaarden worden dan in de vaststellingsovereenkomst opgenomen.

Geen vaststellingsovereenkomst na een ontslag op staande voet

Overigens kan de werkgever, als tegeneis op het verzoek tot vernietiging van het ontslag op staande voet, ook een voorwaardelijk verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst indienen bij de rechter. De werkgever biedt dan geen vaststellingsovereenkomst aan maar verzoekt de rechter om in rechte de arbeidsovereenkomst te beëindigden. Een voorwaardelijk ontbindingsverzoek houdt kort gezegd in dat de werkgever aan de rechter verzoek dat als het ontslag op staande voet wordt vernietigd, de arbeidsovereenkomst dan wordt ontbonden. De werkgever moet wel gronden hebben om het voorwaardelijk verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst te staven. In mijn column over het voorwaardelijk ontbindingsverzoek onder de Wet Werk en Zekerheid wordt uiteengezet hoe een voorwaardelijk ontbindingsverzoek precies in zijn werk gaat en in welke gevallen dit uitkomst kan bieden.

Bent of kent u iemand die op staande voet is ontslagen en heeft u behoefte aan een arbeidsrechtjurist die u direct helderheid verschaft over de te nemen stappen? Neem dan contact op met ons juristenkantoor en wij helpen u bij uw ontslag op staande voet of een andere ontslagprocedure.

mr. M.S. Ducaat

mr. M.S. (Mariëlle) Ducaat

Jurist en Mediator

Mariëlle adviseert en procedeert op het gebied van arbeidsrecht, bestuursrecht, contractenrecht en huurrecht. Volg Mariëlle ook op Google+ en LinkedIn. Bereikbaar via ducaat@wjuristen.nl of 036 522 7007.

Meer van mr. M.S. Ducaat over arbeidsrecht:

Vorige: Wanneer een advocaat of een jurist inschakelen?
Volgende: Let op vervaltermijn bij ontslag op staande voet

  Voordelig
  Wolderwijd Juristen is voordelig
  Vaste lage tarieven
  Gedreven
  Wolderwijd Juristen is gedreven
  Nuchter en gedreven
  Actueel
  Wolderwijd Juristen is gericht op resultaat
  Altijd up to date
  Bereikbaar
  Wolderwijd Juristen is bereikbaar
  Gemakkelijk bereikbaar
  Volg Wolderwijd

  Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Volg ons op Google+ Volg ons op LinkedIn Volg ons via RSS