• Wolderwijd logo
 
header jurist

Eenzijdig wijzigingsbeding

3 minuten mr. Mariëlle Ducaat arbeidsrecht voor werkgevers 03 augustus 2016 2024

De werkgever kan het recht bedingen om de arbeidsovereenkomst te wijzigen door een eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen. De werkgever dient alsnog wel een zwaarwichtig belang bij de wijziging te hebben alvorens hij het beding kan gebruiken. Het eenzijdig wijzigingsbeding kan met name worden ingezet voor collectieve wijzigingen in arbeidsvoorwaarden (niet zijnde cao) waarbij werkgever behoefte heeft aan snel inspringen op gewijzigde omstandigheden (bijvoorbeeld het wijzigen van een locatie of vestiging).

Juridisch kader eenzijdig wijzigingsbeding

Artikel 7:613 van het Burgerlijk Wetboek (art. 7:613 BW)

De werkgever kan slechts een beroep doen op een schriftelijk beding dat hem de bevoegdheid geeft een in de arbeidsovereenkomst voorkomende arbeidsvoorwaarde te wijzigen, indien hij bij de wijziging een zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het belang van de werknemer dat door de wijziging zou worden geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.

Vindplaats eenzijdig wijzigingsbeding in de wet

Burgerlijk Wetboek
Boek 7. Arbeidsrecht
Titel 10. Arbeidsovereenkomst
Afdeling 1. Algemene bepalingen
Artikel 613

mr. M.S. Ducaat

mr. M.S. (Mariëlle) Ducaat

Jurist en Mediator

Mariëlle adviseert en procedeert op het gebied van arbeidsrecht, bestuursrecht, contractenrecht en huurrecht. Volg Mariëlle ook op LinkedIn. Bereikbaar via ducaat@wolderwijd-juristen.nl of 036 522 7007.

Meer van mr. M.S. Ducaat over arbeidsrecht voor werkgevers:

Veelgestelde vragen: