• Wolderwijd logo
 
header jurist

Consument

3 minuten mr. Jeroen Kaspers contractenrecht voor ondernemers 15 november 2016 2024

De laatste particuliere gebruiker. In het Burgerlijk Wetboek omschreven als degene die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Indien sprake is van consumentenkoop kan de (consument) koper rekenen op extra bescherming.

Juridisch kader consumentenkoop

Artikel 7:5 van het Burgerlijk Wetboek (art. 7:5 BW)

1. In deze titel wordt verstaan onder consumentenkoop: de koop met betrekking tot een roerende zaak die wordt gesloten door een verkoper die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en een koper, natuurlijk persoon, die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.

Vindplaats consumentenkoop in de wet

Burgerlijk Wetboek
Boek 7. Bijzondere overeenkomsten
Titel 1. Koop en ruil
Afdeling 1. Koop: Algemene bepalingen
Artikel 5

mr. J.A. Kaspers

mr. J.A. (Jeroen) Kaspers

Jurist en Mediator

Jeroen adviseert en procedeert op het gebied van arbeidsrecht, contractenrecht en huurrecht. Als mediator begeleidt Jeroen bij conflict of echtscheiding. Volg Jeroen ook op LinkedIn. Bereikbaar via kaspers@wolderwijd-juristen.nl of 036 522 7007.

Meer van mr. J.A. Kaspers over contractenrecht voor ondernemers:

Veelgestelde vragen: