• Wolderwijd logo
 
header jurist

Mediation bij een geschil met de overheid

Bij een geschil met de overheid kan mediation een goede oplossing bieden

Als overheid neemt u dagelijks vele besluiten. Vaak zijn dat besluiten met directe impact op een belanghebbende. Uiteraard heeft u nagedacht over het besluit en zal het besluit voor een rechter stand houden. Maar het liefst komt u natuurlijk helemaal niet voor een rechter. U zou wensen dat de belanghebbende zich kan vereenzelvigen met het besluit en dat daarvoor geen jarenlange procedures gevolgd hoeven worden. Uit onderzoek is gebleken dat mediation daar een belangrijke rol in kan spelen. Als een belanghebbende zich in een mediationtraject namelijk dáádwerkelijk gehoord en begrepen voelt, zal dat leiden tot een grotere acceptatie en aanvaarding van besluiten van de overheid. Ook al is de belanghebbende het niet eens met het besluit, hij zal het dan wel kunnen accepteren. 

Mediation in bestuursrechtzaken 

Een mediationtraject in bestuursrechtzaken kan jarenlange procedures voorkomen. Door een (sluimerend) geschil al in vroegtijdig stadium te de escaleren dor de inzet van een mediator zal een belanghebbende veel sneller begrip krijgen voor een bepaald besluit van de overheid. In een mediationtraject kan namelijk ingezoomd worden op de werkelijke belangen van een belanghebbende en dat zijn soms hele andere belangen dan de belangen die in juridische procedures naar voren worden gebracht. Gezien de hoge werkdruk bij overheidsinstanties en gerechtelijke instanties bent u er als overheid zeer bij gebaat om procedeerdrang bij belanghebbenden zoveel mogelijk te beperken. Onze mediator kan daarbij helpen. Begrip voor uw besluit. 

Begrip voor het besluit(begrip)

Werkt u bij de overheid en bent u getriggerd door de mogelijkheden die mediation kan bieden in bestuursrechtgeschillen? Zou u uw besluit ook liever onder begeleiding van een mediator toelichten dan onder toezicht van een rechter verdedigen? Zodat écht begrip komt voor het besluit? Aarzel dan niet en neem contact op met ons kantoor. We informeren u graag vrijblijvend over de mogelijkheden en kosten van een bestuursrechtelijk mediationtraject. Aangezien we zeer concurrerende tarieven hanteren kunnen de kosten ook nog eens binnen de perken blijven. Eerlijk en transparant. Daar houden we van.

Mediaton bestuursrecht

Wij kunnen onder meer in de navolgende geschillen een rol van betekenis spelen: 

  • omgevingsrechtgeschillen;
  • uitkeringsgeschillen;
  • (plan)schadegeschillen;
  • bestemmingsplangeschillen;
  • de escalatie van bezwaarschriftprocedures.

Veelgestelde vragen: