• Wolderwijd logo
 
header jurist

Aanmanen

3 minuten mr. Jeroen Kaspers incasso voor ondernemers 28 februari 2016 2024

Een (laatste) schriftelijk stuk waarin een bepaalde vordering door de schuldenaar binnen een bepaalde periode moet worden voldaan. Voldoet de schuldenaar niet binnen de gestelde termijn dan komt hij in toestand van verzuim. In normaal Nederlands zou aanmanen dus een laatste waarschuwing kunnen zijn.

Zie tevens onze voorbeeldbrief: aanmaning

Juridisch kader aanmanen

Artikel 6:82 van het Burgerlijk Wetboek (art. 6:82 BW)

1. Het verzuim treedt in, wanneer de schuldenaar in gebreke wordt gesteld bij een schriftelijke aanmaning waarbij hem een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
2. Indien de schuldenaar tijdelijk niet kan nakomen of uit zijn houding blijkt dat aanmaning nutteloos zou zijn, kan de ingebrekestelling plaatsvinden door een schriftelijke mededeling waaruit blijkt dat hij voor het uitblijven van de nakoming aansprakelijk wordt gesteld.

Vindplaats aanmanen in de wet

Burgerlijk Wetboek
Boek 6. Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht
Titel 1. Verbintenissen in het algemeen
Afdeling 1. Algemene bepalingen
Artikel 82

mr. J.A. Kaspers

mr. J.A. (Jeroen) Kaspers

Jurist en Mediator

Jeroen adviseert en procedeert op het gebied van arbeidsrecht, contractenrecht en huurrecht. Als mediator begeleidt Jeroen bij conflict of echtscheiding. Volg Jeroen ook op LinkedIn. Bereikbaar via kaspers@wolderwijd-juristen.nl of 036 522 7007.

Meer van mr. J.A. Kaspers over incasso voor ondernemers:

Veelgestelde vragen: