• Wolderwijd logo
 
header jurist

Concurrentiebeding moet duidelijker!

Het moet duidelijker zijn wanneer een concurrentiebeding mag worden overeengekomen

Hervorming van het concurrentiebeding in 2023

3 minuten mr. Jeroen Kaspers arbeidsrecht voor werkgevers 08 juni 2023 2024

In veel arbeidsovereenkomsten wordt een concurrentiebeding afgesproken. Dit beding verbiedt een werknemer om na het einde van zijn contract soortgelijke werkzaamheden uit te oefenen bij een ander bedrijf of als ondernemer. Het doel van de werkgever hierbij is om zijn bedrijfsbelangen te beschermen, zoals bijvoorbeeld bedrijfsgeheimen.

In 2021 is door onderzoeksbureau Panteia onderzoek gedaan naar de werking van het concurrentiebeding in de praktijk. Daarin is een duidelijk probleem gesignaleerd. Het onderzoek laat zien dat het gebruik van het concurrentiebeding zodanig breed is dat het tot een ongerechtvaardigde beperking van werknemers kan leiden. Dit raakt het goed functioneren van de arbeidsmarkt, omdat werknemers hierdoor beperkt worden om van baan te verwisselen en werkzaam te blijven binnen hun expertise en specialisme. Voor werkgevers is het moeilijker om nieuw personeel aan te nemen. Minister Van Gennip (SZW) is dan ook voornemens om de regels rondom het concurrentiebeding opnieuw vorm te geven. 

Zij wil dat het vooraf duidelijker wordt wanneer een concurrentiebeding kan worden opgenomen én in welke gevallen de werkgever hier een beroep op kan doen. Om dit te realiseren, is minister Van Gennip (SZW) van plan de volgende wijzigingen uit te werken in een wetsvoorstel:

  1. Het concurrentiebeding wordt wettelijk begrensd in duur.
  2. Het concurrentiebeding moet geografisch worden afgebakend, specifiek en gemotiveerd in het contract.
  3. De werkgever moet in vaste contracten het zwaarwichtig bedrijfsbelang van een concurrentiebeding motiveren (dit geldt al voor tijdelijke contracten).
  4. Bij het inroepen van het beding zal een werkgever in beginsel een vergoeding moeten betalen, vastgesteld op een bij wettelijk voorschrift bepaald percentage van het laatste verdiende salaris van de werknemer.

Klik hier voor de hele kamerbrief van Minister Van Gennip (SZW) waarin zij de Tweede Kamer informeert over hervorming van het concurrentiebeding. De hervorming van het beding moet nodeloos gebruik van het concurrentiebeding voorkomen, zodat de arbeidsmobiliteit niet onnodig wordt geremd.

mr. J.A. Kaspers

mr. J.A. (Jeroen) Kaspers


Jurist en Mediator

Jeroen adviseert en procedeert op het gebied van arbeidsrecht, contractenrecht en huurrecht. Als mediator begeleidt Jeroen bij conflict of echtscheiding. Volg Jeroen ook op LinkedIn. Bereikbaar via kaspers@wolderwijd-juristen.nl of 036 522 7007.

Meer van mr. J.A. Kaspers over arbeidsrecht voor werkgevers:

Veelgestelde vragen: