• Wolderwijd logo
 
header jurist

Onze incassowerkzaamheden...

Kosten u niets wanneer onze bemoeienissen geen effect hebben gehad (no cure, no pay)

In het geval van een onbetwiste geldvordering, verrichten wij onze buitengerechtelijke incassowerkzaamheden op basis van 'no cure no pay'. Dit betekent dat onze werkwijze u veelal niets kost. Mocht er niets worden betaalt (denk bijvoorbeeld aan een faillissement) dan kost onze aanpak u dus niets. Juist omdat wij deze gratis incasso aanbieden, kiezen veel mensen voor ons juristenkantoor. Ook het feit dat wij u eventueel ook ná het buitengerechtelijke traject bijstaan, is voor ondernemers van belang om voor ons te kiezen. Van incasso tot gerechtelijke procedure. Wij helpen u graag met raad én daad.

No cure no pay incasso

No cure no pay klinkt goed, maar hoe werkt het precies? In het kort betekent no cure no pay dat u ons helemaal niets(!) betaalt, wanneer u uw geld ook niet terugkrijgt. Ontvangt u uw geld wel, dan vergoedt de debiteur veelal onze kosten (90%). De uitkomst van de incassozaak kan dan ook één van de volgende 4 scenario's zijn:

1. Geen betaling door debiteur

Als uw klant niets betaalt, betaalt u ons ook niets .

2. Volledige betaling door debiteur

Bij betaling van de volledige vordering (hoofdsom én de incassokosten) is de incasso voor u zonder kosten. De debiteur betaalt in dat geval namelijk de incassokosten.

3. Gedeeltelijke betaling door debiteur

Van de (gedeeltelijke) betaling worden de incassokosten (onze vergoeding) afgehaald. Onze kosten zijn nooit hoger dan het ontvangen bedrag van uw debiteur.

In uitzonderlijke gevallen kan het zo zijn dat er slechts een gedeelte van de gehele vordering inclusief incassokosten wordt voldaan. Dan heeft onze werkwijze wel effect gehad (cure). Conform de wet (art. 6:44 van het BW) worden de betalingen in deze volgorde aan de diverse deelvorderingen toegerekend: (1) incassokosten en verschotten (kosten van derden), (2) rente en (3) hoofdsom. Deze volgorde hanteren wij ook met dien verstande dat de vordering (vanzelfsprekend) nooit hoger kan zijn dan hetgeen de schuldenaar heeft betaald.

Let wel dat deze 'nog cure no pay' werkwijze alleen geldt bij onbetwiste geldvorderingen. Indien de vordering dus wordt betwist door de wederpartij, dat wordt de zaak aangenomen (of voortgezet) op basis van ons reguliere uurtarief. Wij hanteren een concurrerend uurtarief en gaan graag namens u de (inhoudelijke) discussie aan met uw klant. Dit alles om op een zo efficiënte wijze uw recht te behalen.

Waarom Wolderwijd Incasso?

Het aantal onbetaalde (B2B, verenigingen, particulieren) vorderingen is groot. Veel faillissementen worden veroorzaakt door de wanbetalers. Er is echter hoop want in ruim 80% van de gevallen waarin de vordering ter incasso uit handen is gegeven resulteert dit in betaling van de vordering door de debiteur. Reden genoeg dus om orde op zaken te stellen met behulp van Wolderwijd Incasso. U de orde, wij de zaken. 

Veelgestelde vragen: