• Wolderwijd logo
 
header jurist

Beoordelen vaststellingsovereenkomst

Middels een vaststellingsovereenkomst (afgekort 'vso') kunnen werkgever en werknemer het dienstverband beëindigen. Partijen gaan dan ‘met wederzijds goedvinden’ uit elkaar. Het voordeel van een vaststellingsovereenkomst (ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd) is dat partijen zelf kunnen bepalen welke voorwaarden er worden verbonden aan de beëindiging van het dienstverband. Partijen kunnen dus onderhandelen over voor hen relevante punten. Voor de werkgever is een vaststellingsovereenkomst vrijwel altijd voordelig. Als partijen er met elkaar uit komen is het namelijk niet meer noodzakelijk om een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter op te starten of een ontslagvergunning van het UWV te verkrijgen. In de praktijk wordt dit als het grote voordeel van een Vaststellingsovereenkomst gezien. Met dit gegeven is er een goede onderhandelingspositie voor werknemer zelf weggelegd. Maar hoe gemakkelijk het opstellen van een Vaststellingsovereenkomst ook lijkt, het is van groot belang dat een Vaststellingsovereenkomst op de juiste manier wordt ingekleed om (bijvoorbeeld) uw recht op een WW-uitkering veilig te stellen. Als de juiste elementen in een Vaststellingsovereenkomst niet aanwezig zijn zal het UWV een werknemer als ‘verwijtbaar werkloos’ kunnen aanmerken en verliest u mogelijk uw recht op een uitkering. Zorg er dan ook voor dat u de vaststellingsovereenkomt door een jurist laat checken.

Voorwaarden Vaststellingsovereenkomst

Om aanspraak te kunnen maken op een uitkering dient een aantal elementen expliciet in de Vaststellingsovereenkomst te zijn opgenomen. Zo is bijvoorbeeld vereist dat er in de Vaststellingsovereenkomst staat dat uw werkgever het initiatief heeft genomen tot beëindiging van het contract en dat er geen dringende reden aan de beëindiging van het dienstverband ten grondslag ligt. Ook is het verstandig om in de Vaststellingsovereenkomst op te nemen dat de beëindiging geen verband houdt met enig opzegverbod zoals zwangerschap of ziekte. Voorts bestaan er nog veel meer aandachtspunten die in een Vaststellingsovereenkomst aan bod moeten/kunnen komen. U kunt hierbij denken aan een ontslagvergoeding, concurrentiebeding, geheimhoudings- en relatiebeding.

Veel werkgevers dringen er bij hun werknemers aan om de Vaststellingsovereenkomst zo snel mogelijk te ondertekenen, bijvoorbeeld in verband met de geldende opzegtermijn. Veel werknemers voelen zich dan gedwongen om de Vaststellingsovereenkomst direct te ondertekenen en laten het niet controleren door een jurist. Dit is zeer onverstandig omdat ondertekening van de vaststellingsovereenkomst verregaande consequenties kan hebben. Speciaal voor dit soort situaties bieden wij u de Vaststellingsovereenkomst check. Voor een scherp vast tarief van € 450,00 (ACTIE 2024: € 350,00 excl. btw) controleren wij uw vaststellingsovereenkomst en ontvangt u van ons een kernachtig advies op maat. We gaan hierbij alle relevante punten uit uw Vaststellingsovereenkomst na en controleren de Vaststellingsovereenkomst op juridische valkuilen. Zodoende bent u zich terdege bewust van hetgeen waar u voor tekent. Wees dus verstandig en laat u goed informeren.

Werkwijze vaststellingsovereenkomst controleren

Wanneer u een vaststellingsovereenkomst heeft ontvangen dan kunt u deze naar ons toe sturen per e-mail of post. Wij beoordelen de vaststellingsovereenkomst en maken (vaak al binnen 24 uur) dan een adviesrapport waarin in klip en klare taal wordt uitgelegd wat bepaalde onderwerpen voor u inhouden en of dit positief of negatief voor u is. Met u wordt een tijdstip gepland waarop u gebeld wordt. Dan wordt het adviesrapport besproken en komen al uw vragen aan de orde. Als alles compleet duidelijk is worden de vervolgstappen met u bespreken. Afhankelijk van de uitkomst van het adviesrapport zal de jurist namens u de onderhandeling starten met de werkgever. Een vaststellingsovereenkomst is namelijk het eerste bod van de werkgever. In de meeste gevallen is dit nog niet het gewenste resultaat. De jurist bespreekt alle stappen met u zodat u een duidelijke keuze kunt maken. Bij vragen horen wij die graag van u. Onze specialisten staan voor u klaar.

Beoordelen Vaststellingsovereenkomst

Spoed controle vaststellingsovereenkomst

Soms is er spoed bij de controle van de vaststellingsovereenkomst. Wij begrijpen dat u niet weken wilt wachten totdat u geadviseerd wordt. Bij ons geldt dat indien de vaststellingsovereenkomst vandaag is ingediend, deze morgen wordt beoordeeld. Op basis van deze vaststellingsovereenkomst check ontvangt u een adviesrapport waarin in helder Nederlands wordt uitgelegd wat de consequenties voor u zijn en een eerlijk advies over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst. Op basis van dit adviesrapport wordt telefonisch contact met u opgenomen om het vervolg te bespreken. In sommige gevallen zal het advies zijn om de vaststellingsovereenkomst te tekenen. Vaak is er echter verbetering van het aanbod mogelijk. Dit bespreken we met u en indien u akkoord bent onderhandelt uw jurist deze punten met uw werkgever. Wanneer u u geen weken wilt wachten totdat u een advies krijgt over uw vaststellingsovereenkomst vragen wij u de vaststellingsovereenkomst (en een recente salarisstook en uw arbeidsovereenkomst) te e-mailen naar ons of kopieën aan ons op te sturen. Vandaag ontvangen is morgen een helder en eerlijk advies. En dat allemaal voor het eerlijke tarief van slechts € 450,00 (ACTIE 2024: € 350,00 excl. btw). In de (eventuele) onderhandelingen worden de kosten altijd meegenomen. In 95% van de gevallen kost onze expertise u niets omdat werkgever de kosten vergoed. Mocht dit, om wat voor reden dan ook, niet lukken dan betaalt u uitsluitend voor het advies. U bent immers niet geholpen met een torenhoge rekening. Uw investering is dus maximaal € 450,00 (ACTIE 2024: € 350,00 excl. btw). Gegarandeerd!

Door onze goede locatie kunnen wij u voordelig voorzien van een goede check van uw vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst. Het grote gros zaken leent zich uitstekend om via e-mail, telefoon en andere internetkanalen behandeld te worden. Dit scheelt tijd en dus geld. Hiermee proberen wij uw kosten van het geschil zo laag mogelijk te houden. Bij Wolderwijd Juristen is een goede check van uw Vaststellingsovereenkomst gegarandeerd. Bedrijfsmatig of particulier, wij zijn altijd nabij. Ons werkgebied is dan ook heel Nederland.

Beëindigingovereenkomst