• Wolderwijd logo
 
header jurist

Werkwijze incassoprocedure...

Snel, efficient en in het geval van een onbetwiste vordering op basis van no-cure-no-pay

Voor zowel bedrijven als instellingen en (non-profit) organisaties incasseren wij in heel Nederland openstaande vorderingen. Onze aanpak is snel, doelgericht en met respect voor uw klant. Het gaat er immers om dat u de vordering betaald krijgt en uw klantrelatie minimaal onder druk komt te staan. Hiervoor bent u bij Wolderwijd Incasso aan het juiste adres. Wij starten een incassotraject waarbij wij ernaar streven om een goede verstandhouding met uw klant te behouden. 

Een ander groot voordeel van Wolderwijd Incasso is dat onze aanpak u niets kost. Onbetwiste vorderingen incasseren wij op basis van 'no cure no pay'. Dit betekent simpelweg dat wij de buitengerechtelijke kosten op de debiteur verhalen. Mocht er niets worden betaald (denk bijvoorbeeld aan een faillissement) dan kost onze aanpak u dus niets. Het heeft dus altijd zin om uw vordering uit handen te geven; het kost u in de meeste gevallen namelijk niets.

(on)betwiste vorderingen

Als kantoor hanteren wij de 'no cure no pay' incasso werkwijze alleen bij onbetwiste vorderingen. Dit zijn vorderingen welke niet inhoudelijk worden betwist door uw contractspartij(en). Wanneer de vordering wél inhoudelijk wordt betwist, nemen wij uw zaak aan (of vervolgen wij uw zaak) op basis van ons concurrerende uurtarief.

Incasso met behoud van uw klant

Een incassotraject starten op uw klant en tegelijkertijd een goede verstandhouding met de klant behouden lijkt tegenstrijdig. Wij denken echter dat dit zeker mogelijk. Alle omstandigheden van de zaak moeten bekeken en meegewogen worden om in te kunnen schatten of en in hoeverre het wenselijk is om uw klantenrelatie te behouden. De houding van de debiteur, het openstaande bedrag dat u te vorderen heeft en de aard van de overeenkomst. Het zijn allemaal elementen die een rol spelen bij beantwoording van die vraag.

Uw wens bepaalt onze strategie

Indien u dit wenst doen wij er dus alles aan om uw relatie met uw klant goed te houden. Wij benaderen uw klant doelgericht op een respectvolle manier en zullen ook naar het verhaal achter de wanbetaling zoeken. Vaak heeft de debiteur een goede reden voor het uitblijven van betaling van uw vordering. Dit neemt echter niet weg dat er toch betaald zal moeten worden. Door inzet van al onze (communicatie)middelen is ons doel om, bij voorkeur zonder tussenkomst van de rechter, met uw klant tot een akkoord te komen.

Helaas kan niet altijd tot een minnelijke regeling gekomen worden. Het houdt bij ons dan echter niet op. Mogelijk zullen we tot de conclusie moeten komen dat het behouden of continueren van uw klantenrelatie niet langer de voorkeur geniet en dat het innen van uw vordering de hoogste prioriteit heeft. De omschakeling van een minnelijke traject naar een incassotraject, waarbij onder meer het starten van een gerechtelijke procedure tot de mogelijkheden behoord, zal dan gauw gemaakt zijn.

Sparringpartner en adviseur incasso

Wij kunnen u onder andere adviseren en begeleiden bij:

  • positie in en buiten faillissement
  • spoedincasso;
  • positie tijdens surseance van betaling
  • verweer bij incasso;
  • incasso van huurpenningen.

Veelgestelde vragen: