• Wolderwijd logo
 
header jurist

Beter een goede buur...

Dan een (te) hoge huur.

Als huurder in Nederland heeft u in principe een verregaande huurbescherming. Toch wijkt de praktijk nogal eens af van de wet. Uw verhuurder voert bijvoorbeeld het noodzakelijke onderhoud keer op keer niet (tijdig) uit, of er wordt ineens een forse huurprijsverhoging doorgevoerd. Of u ondervindt (grote) hinder van uw naaste buren en weet niet wat u kunt doen. Allemaal situtaties die zich in de praktijk regelmatig voordoen. Als huurder, van een woning of van een bedrijfspand, wilt u dan graag weten waar u aan toe bent en wat uw rechten en plichten zijn. Wij helpen u daar graag bij want het huurrecht is niet altijd even eenduidig en helder.

Sparringpartner en adviseur huurrecht

Wij kunnen u onder andere adviseren en begeleiden bij:

 • het beoordelen van huurovereenkomsten (bedrijfsruimten en woningen);
 • conflicten omtrent Vereniging van Eigenaars (VVE);
 • (on)zichtbare gebreken;
 • overlast door buren;
 • huurverhoging / huurverlaging;
 • onderhandelingen omtrent huurprijs;
 • aantasting/inbreuken op rechten van eigendom en gebruiksrechten;
 • positie of aansprakelijkheid van de makelaar c.q. tussenpersoon;
 • garanties en zekerheden.

Huurrecht juridische voorbeelden

Voorbeelden van recente vragen (door verhuurder of huurder)aan onze juristen op het gebied van huurrecht zijn:

 • Ik heb de huur een keer te laat betaald en nu heeft de verhuurder de huur opgezegd, kan dat? 
 • Kan mijn verhuurder eenzijdig de huurprijs verhogen?
 • Er zijn (verborgen) gebreken geconstateerd in mijn woning. Is de verhuurder daarvoor aansprakelijk te stellen? 
 • Ik heb een dagvaarding ontvangen en moet de woning verlaten. Kunt u mij bijstaan?
 • De huur is opgezegd. Wat zijn mijn rechten?

Veelgestelde vragen: