• Wolderwijd logo
 
header jurist

transitievergoeding

3 minuten Wolderwijd Juristen arbeidsrecht voor werkgevers 22 maart 2017 2024

De transitievergoeding is een ontslagvergoeding waar een medewerker recht op heeft bij de beëindiging van zijn dienstverband onder de navolgende voorwaarden. De transitievergoeding is enerzijds bedoeld voor de transitie naar ander werk en anderzijds bedoeld als vorm van waardering voor de staat van dienst van werknemer.

Juridisch kader: transitievergoeding

Artikel 7:673 van het Burgerlijk Wetboek (art. 7:673 BW)

De werkgever is aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd indien de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en:

a. de arbeidsovereenkomst:
- door de werkgever is opgezegd;
- op verzoek van de werkgever is ontbonden; of
- na een einde van rechtswege op initiatief van de werkgever niet aansluitend is voortgezet en voor het eindigen van de arbeidsovereenkomst geen opvolgende arbeidsovereenkomst is aangegaan, die tussentijds kan worden opgezegd en ingaat na een tussenpoos van ten hoogste zes maanden; of
- op verzoek van de werknemer is ontbonden; of
- na een einde van rechtswege op initiatief van de werknemer niet aansluitend is voortgezet.

b. de arbeidsovereenkomst als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever door de werknemer is opgezegd;

Burgerlijk Wetboek Vindplaats transitievergoeding in de wet

Boek 7. Bijzondere overeenkomsten
Titel 10. Arbeidsovereenkomst
Afdeling 9. Einde van de arbeidsovereenkomst
Artikel 673

mr. J.A. Kaspersmr. Juristen

Onze juristen adviseren en procederen op het gebied van arbeidsrecht, bestuursrecht, contractenrecht en huurrecht. Volg ons ook op LinkedIn. Wij zijn bereikbaar via info@wolderwijd-juristen.nl of 036 522 7007.

Meer van Wolderwijd Juristen over arbeidsrecht voor werkgevers:

Veelgestelde vragen: