• Wolderwijd logo
 
header jurist

Vordering op een consument?

Kosteloze aanmaning verplicht.

Om clandestiene praktijken van incassobureaus tegen consumenten tegen te gaan, heeft de wetgever sinds 2012 de WIK (Wet Incassokosten) in het leven geroepen. Volgens deze regelgeving is een schuldeiser onder andere verplicht om de schuldenaar in een vooraankondiging te wijzen op de bijkomende incassokosten indien betaling van de vordering uitblijft. 

Kosteloze aanmaning

Om aan de wet en regelgeving rondom de WIK te voldoen hebben wij de ''Wolderwijd kosteloze aanmaning'' in het leven geroepen. Wij sturen uw debiteur, op ons briefpapier, een laatste aanmaningsbrief die voldoet aan alle eisen van de WIK. In deze brief wijzen we de debiteur erop dat dit een allerlaatste mogelijkheid is om zonder bijkomende incassokosten de openstande vordering te voldoen. We berekenen tevens het wettelijk toegestande bedrag dat aan incassokosten geheven mag worden voor het geval de debiteur nog steeds niet zou betalen. De debiteur weet dan precies waar hij aan toe is als hij geen gebruik maakt van de laatste mogelijkheid om de vordering zonder bijkomende kosten te voldoen. Veelal zet de kosteloze aanmaning voldoende druk om de debiteur te bewegen tot betaling. 

Ingebrekestelling

Mocht de kosteloze aanmaning niet lijden tot het gewenste resultaat, dan wordt het vervolg incassotraject direct ingeleid. Er wordt dan een officiële ingebrekestelling naar de debiteur gezonden. Hierin sommeren we de debiteur om de vordering te voldoen en worden de aangekondigde bijkomende incassokosten in rekening gebracht. Wij hanteren hierbij eerlijke incassotarieven overeenkomstig de WIK.

Veelgestelde vragen: