• Wolderwijd logo
 
header jurist

Vervaltermijn

3 minuten Wolderwijd Juristen arbeidsrecht voor werkgevers 23 februari 2017 2024

Termijn waarbinnen een partij een handeling moet verrichten om zijn of haar rechten veilig te stellen. Met deze wettelijk vastgestelde termijn wordt de wederpartij beschermd: als de partij niet op tijd heeft geprotesteerd vervalt zijn recht. Een voorbeeld is de vervaltermijn die geldt bij het aanvechten van een ontslag .

Juridisch kader vervaltermijn

Artikel 7:686a van het Burgerlijk Wetboek (art. 7:686a lid 4 sub a BW)

De bevoegdheid om een verzoekschrift bij de kantonrechter in te dienen vervalt:

a. twee maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd, indien het een verzoek op grond van de artikelen 672, lid 9677681, lid 1, onderdelen a, b en c, en 682, leden 1, 2 en 3, betreft;

Vindplaats Vervaltermijn in de wet

Burgerlijk Wetboek
Boek 7. Bijzondere overeenkomst
Titel 10. Arbeidsovereenkomst
Afdeling 9. Ontbinding wegens gewichtige redenen
Artikel 686a

mr. J.A. Kaspersmr. Juristen

Onze juristen adviseren en procederen op het gebied van arbeidsrecht, bestuursrecht, contractenrecht en huurrecht. Volg ons ook op LinkedIn. Wij zijn bereikbaar via info@wolderwijd-juristen.nl of 036 522 7007.

Meer van Wolderwijd Juristen over arbeidsrecht voor werkgevers:

Veelgestelde vragen: