• Wolderwijd logo
 
header jurist

Meer dan 80 procent van ons recht is bestuursrecht...

Een bestuursrechtjurist is dus sneller nodig dan u denkt.

Wat doet u tegen (on)rechtmatige overheidsbesluiten, bijvoorbeeld wegwerkzaamheden, waardoor uw bedrijfspand maandenlang onbereikbaar is? Wat kunt u beginnen tegen een nadelige wijziging van het bestemmingsplan waardoor uw bedrijfsvoering in gevaar komt? Hoe kansrijk is uw bezwaar tegen een afgewezen vergunning en hoe kunt u in beroep tegen een last onder dwangsom? 

Slechts een greep uit de vele uiteenlopende onderwerpen die het bestuursrecht beslaat. Bestuursrecht gaat over de rechtsverhouding tussen overheid en burgers en is daarmee veruit het meest omvattende rechtsgebied binnen de rechtspraktijk. Bestuursrecht biedt regels waaraan het bestuursorgaan zich dient te houden en biedt zo bescherming aan burgers tegen overheidsbesluiten. Hoewel het bestuursrecht laagdrempelig zou moeten zijn, kent het een enorme hoeveelheid aan wet- en regelgeving die continu aan verandering onderhevig is. Wij zijn op de hoogte van recente ontwikkelingen en kennen de weg in dit dynamische rechtsgebied. Met actuele kennis paraat en een pragmatische instelling voorop, bewandelen wij graag de bestuursrechtelijke weg met u en geven u advies. Wij staan u tevens bij in bestuursrechtelijke procedures. 

Sparringpartner en juridisch adviseur bestuursrecht

Wij kunnen u onder andere adviseren en begeleiden bij:

  • last onder dwangsom procedures;
  • bestuurlijke boete procedures;
  • bestemmingsplanwijziging procedures;
  • last onder bestuursdwang procedures;
  • uitbreidingsplannen van uw bedrijf;
  • onrechtmatige overheidsdaad;
  • nadeelcompensatie;
  • planschade procedures;
  • geschillen met de gemeente of provincie;
  • instellen van bezwaar (of beroep) tegen een (weigering van een) omgevingsvergunning.
 

Veelgestelde vragen: