Home / Actueel / Staat aansprakelijk voor schade vanwege niet opgebouwde vakantiedagen zieke werknemers

Staat aansprakelijk voor schade vanwege niet opgebouwde vakantiedagen zieke werknemers

leestijd 3 minuten. mr. Mariëlle Ducaat in arbeidsrecht op 28 oktober 2015.

Alweer een aantal jaar geleden is de wetgeving rondom vakantiedagen gewijzigd met betrekking tot de opbouw van vakantiedagen voor zieke werknemers. Tot 1 januari 2012 was de situatie dat een werknemer slechts vakantiedagen opbouwde tijdens ziekte gedurende de laatste zes maanden van zijn dienstverband. Deze wetgeving was echter in strijd met een Europese Richtlijn 2003/88/EG, welke geïmplementeerd diende te worden in de nationale wetgeving. Omdat dit niet (tijdig) door de Staat is gebeurd, hebben veel werknemers van de Staat veel minder vakantiedagen gedurende hun ziekteperiode opgebouwd dan dat zij opgebouwd zouden hebben als de Staat wél tijdig de Richtijn had geïmplementeerd. In een arrest van de Hoge Raad van 18-09-2015 is deze problematiek aan de orde gesteld.

Casus

De Hoge Raad heeft in een arrest (14/00189, ECLI:NL:HR:2015:2722) onlangs uitgemaakt dat de Staat aansprakelijk is voor schade die voormalig zieke werknemers hebben geleden. Het ging in deze zaak om een werknemer wiens arbeidsovereenkomst met toestemming van het CWI in 2009 was beëindigd. De werknemer had alleen de laatste zes maanden van zijn dienstverband vakantiedagen opgebouwd (12,5 dag) in plaats van opbouw over de gehele periode van zijn ziekte (100 dagen). De Hoge Raad heeft bepaald dat de Staat aansprakelijk is voor de door de werknemer geleden schade door het niet tijdig implementeren van de Richtlijn.

Conclusie

Met dit arrest is duidelijk geworden dat de Staat verplicht is om de geleden schade van werknemers te vergoeden doordat zij minder vakantiedagen hebben opgebouwd dan waar zij op grond van de Richtlijn 2003/88/EG recht hadden. Het ministerie zal de komende periode dus druk zijn met de afwikkeling van zo'n 1300 claims van werknemers die door naltigheid van de Staat schade hebben geleden.

mr. M.S. Ducaat

mr. M.S. (Mariëlle) Ducaat

Jurist en Mediator

Mariëlle adviseert en procedeert op het gebied van arbeidsrecht, bestuursrecht, contractenrecht en huurrecht. Volg Mariëlle ook op Google+ en LinkedIn. Bereikbaar via ducaat@wjuristen.nl of 036 522 7007.

Meer van mr. M.S. Ducaat over arbeidsrecht:

Vorige: Onterecht toeristenbelasting geheven?
Volgende: Ontslag per SMS toegestaan?

  Voordelig
  Wolderwijd Juristen is voordelig
  Vaste lage tarieven
  Gedreven
  Wolderwijd Juristen is gedreven
  Nuchter en gedreven
  Actueel
  Wolderwijd Juristen is gericht op resultaat
  Altijd up to date
  Bereikbaar
  Wolderwijd Juristen is bereikbaar
  Gemakkelijk bereikbaar
  Volg Wolderwijd

  Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Volg ons op Google+ Volg ons op LinkedIn Volg ons via RSS