Voor zowel bedrijven als particulieren incasseren wij in heel Nederland maar ook in het buitenland. Onze aanpak is snel, doelgericht en met respect voor uw klant. Het gaat er immers om dat u de vordering betaald krijgt en uw klantrelatie minimaal onder druk komt te staan. Hiervoor bent u bij Wolderwijd Incasso aan het juiste adres. Wij starten een incassotraject waarbij wij ervoor zorgen dat u een goede verstandhouding met uw klant behoudt.

Een ander groot voordeel van Wolderwijd Incasso is dat onze aanpak u niets kost. Wij incasseren op basis van 'no cure no pay' wat simpelweg inhoud dat wij het gehele buitengerechtelijke incassotraject op de wanbetaler verhalen. Mocht er niets worden betaald (denk bijvoorbeeld aan een faillissement) dan kost onze aanpak u dus niets. Hierdoor kiezen veel mensen voor Wolderwijd Incasso wanneer het gaat om het innen van geld.

Incasso met behoud van uw klant

Een incassotraject starten tegen uw klant en tegelijkertijd een goede verstandhouding met hem behouden lijkt tegenstrijdig. Volgens ons is dit echter zeer zeker mogelijk. Alle omstandigheden van de zaak moeten bekeken en gewogen worden om in te kunnen schatten of en in hoeverre het wenselijk is om uw klantenrelatie te behouden. De houding van de debiteur, het openstaande bedrag dat u te vorderen heeft en de aard van de overeenkomst zijn allemaal elementen die een rol spelen bij beantwoording van die vraag.

Uw wens bepaalt onze strategie

Indien u dit wenst doen wij er alles aan om uw relatie met uw klant goed te houden. Wij benaderen uw klant doelgericht op een respectvolle manier en zullen ook naar het verhaal achter de wanbetaling zoeken. Vaak heeft de debiteur een goede reden voor het uitblijven van betaling van uw vordering. Dit neemt echter niet weg dat er toch betaald zal moeten worden. Door inzet van al onze (communicatie)middelen is het doel van Wolderwijd Incasso om, bij voorkeur zonder tussenkomst van de rechter, met uw klant tot een akkoord te komen.

Helaas kan niet altijd tot een minnelijke regeling gekomen worden. Het houdt dan echter bij Wolderwijd Incasso niet op. Mogelijk zullen we tot de conclusie moeten komen dat het behouden van uw klantenrelatie niet langer de voorkeur geniet maar dat het innen van uw vordering prioriteit heeft. De omschakeling van een minnelijk traject naar een incassotraject, waarbij onder meer het starten van een gerechtelijke procedure tot de mogelijkheden behoort, zal dan gauw gemaakt zijn.

Sparringpartner en adviseur incasso

Wij kunnen u onder andere adviseren en begeleiden bij:

 • positie in en buiten faillissement
 • spoedincasso;
 • positie tijdens surséance van betaling
 • verweer bij incasso;
 • incasso van huurpenningen;
 • betwisting van vordering;
 • gerechtelijke incasso;
 • juridische incasso.

Incasso juridische voorbeelden

Voorbeelden van recente vragen aan onze juristen op het gebied van incasso zijn:

 • Mijn klant wil niet betalen. Hoe krijg ik mijn geld?
 • Ik wil de overeenkomst ontbinden, een ander inschakelen en de schade verhalen. Hoe te handelen?
 • Ik ben niet tevreden over de werkzaamheden. Ik wil niet alles betalen!
 • De werkzaamheden zijn niet (correct) uitgevoerd maar ik heb wel een factuur ontvangen.
 • Ik wordt gedagvaard. Wat nu?

Veelgestelde vragen: