Wanneer en hoe lang heb ik recht op een WW-uitkering

leestijd 3 minuten. mr. Mariëlle Ducaat in arbeidsrecht op 20 maart 2013.

Ik dreig mijn baan te verliezen en ik wil graag duidelijkheid over de financiële toekomst. Wanneer en hoe lang heb ik recht op een WW-uitkering?

De regels rondom de werkloosheidsuitkering zijn behoorlijk ingewikkeld en technisch van aard. Door alle ontwikkelingen momenteel rondom de WW-uitkering wordt het er bovendien niet gemakkelijker op. Uw vraag is dan ook heel begrijpelijk en daarom zal de column van deze week gewijd zijn aan het (redelijk technische) verhaal van de WW-uitkering. Om aanspraak te maken op een WW-uitkering moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

1. Werknemer zijn in de zin de WW
Dit is een natuurlijk persoon jonger dan 65 jaar die in een privaat- of publiekrechtelijke dienstbetrekking staat.

2. Werkloos volgens art. 16 WW
Dit betekent dat u een relevant arbeidsverlies van ten minste vijf uur, of van minstens de helft van uw gebruikelijk aantal contractsuren heef. Dit arbeidsverlies wordt berekend over het gemiddeld aantal gewerkte uren in de voorafgaande periode van 26 weken.

3. Voldoen aan de referte-eis van art. 17 WW
In de periode van 36 weken onmiddellijk voorafgaand aan uw ontslag moet u 26 weken gewerkt hebben om te voldoen aan de referte eis.

4. Afwezigheid van uitsluitinggronden van art. 19 WW
De WW kent ook bepaalde uitsluitingclausules. Indien u bijvoorbeeld reeds een ZW- of WIA- of WAO-uitkering ontvangt, heeft u daarnaast niet ook nog eens recht op WW.

Indien werknemer aan de vereisten voor het recht op een WW-uitkering voldoet, wordt door het UWV gekeken of dit recht ook geldend gemaakt kan worden. Er zijn twee gronden waarop de werknemer geen recht heeft op een WW:

A-grond: Wanneer een werknemer verwijtbaar werkloos wordt;
Bij de a-grond kan men denken aan het geven van een dringende reden aan de werkgever. De inhoudelijke reden van het ontslag is van belang om te beoordelen of er sprake is van verwijtbare werkloosheid.

B-grond: Wanneer een werknemer verwijtbaar werkloos is of blijft.
Van de b-grond kan enkel sprake zijn indien de arbeidsovereenkomst door of op verzoek van de werknemer wordt beëindigd. Daarnaast moet onder andere gedacht worden aan onvoldoende inspanningen leveren om passende arbeid te verkrijgen, passende arbeid te weigeren of het niet behouden van passende arbeid.

Afhankelijk van uw dienstverband kunt u nu nog aanspraak maken op een WW-uitkering van ten hoogste 38 maanden. Met de plannen van het kabinet lijkt hierin verandering te komen. De minimumduur is drie maanden. Per dienstjaar heeft u recht op een maand WW-uitkering. Hierbij geldt een minimum van drie maanden en een maximum van 38 maanden WW-uitkering.

Het is van belang dat u zich juridisch goed laat informeren over de WW-uitkering. Zeker indien het dienstverband eindigt door middel van een vaststellingsovereenkomst kan het zijn dat u uw recht op (een deel van) een WW-uitkering verspeeld. Mocht u behoefte hebben aan nader advies over de WW of een andere juridische vraag hebben voor onze column. Laat het ons weten op vraag@Wolderwijd-juristen.nl

mr. M.S. Ducaat

mr. M.S. (Mariëlle) Ducaat

Jurist en Mediator

Mariëlle adviseert en procedeert op het gebied van arbeidsrecht, bestuursrecht, contractenrecht en huurrecht. Volg Mariëlle ook op Google+ en LinkedIn. Bereikbaar via ducaat@wjuristen.nl of 036 522 7007.

Meer van mr. M.S. Ducaat over arbeidsrecht:

Vorige: Geen leges meer voor wob-procedure
Volgende: Lelystad Airport motie om te voorkomen dat zware verliezen worden gerealiseerd

  Voordelig
  Wolderwijd Juristen is voordelig
  Vaste lage tarieven
  Gedreven
  Wolderwijd Juristen is gedreven
  Nuchter en gedreven
  Actueel
  Wolderwijd Juristen is gericht op resultaat
  Altijd up to date
  Bereikbaar
  Wolderwijd Juristen is bereikbaar
  Gemakkelijk bereikbaar
  Volg Wolderwijd

  Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Volg ons op Google+ Volg ons op LinkedIn Volg ons via RSS