Home / Rechtshulp / Arbeidsrecht / Arbeidsrecht jurist

Arbeidsrecht jurist

De arbeidsplaats is de plek waar mensen zich het grootste deel van hun leven bevinden. Het is daarom van groot belang dat alles tussen de werknemer en de werkgever goed geregeld is. Alleen dan kan in goede harmonie worden gewerkt. Soms lijkt dit echter makkelijker gezegd dan gedaan en kunnen sluimerende conflicten voor problemen zorgen. Wat bijvoorbeeld te doen als de werknemer niet verschijnt bij de bedrijfsarts? Of als de werkgever het salaris niet (tijdig) betaalt? Wat is de beste formulering van een arbeidsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst? Moet een werknemer een andere functie met arbeidsvoorwaarden accepteren? Dit is slechts een kleine greep uit één van de vele vragen die kunnen leven bij de werkgever en/of de werknemer. Wolderwijd Juristen gaat voor u op zoek naar de juiste antwoorden. Wij beseffen dat er ook nog een leven is na het conflict, en proberen daarom zoveel mogelijk op zoek te gaan naar een voor beide partijen wenselijke oplossing. Vroegtijdig adviseren voorkomt vaak dat u moet procederen en daarom worden we graag zo vroeg mogelijk in het arbeidsproces betrokken. Waar het echter niet anders kan gaan wij verder dan advies en staan wij u bij in het proces.

Jurist in arbeidsrecht

Wolderwijd heeft zich als juristenkantoor gespecialiseerd op het gebied van arbeidsrecht. Om een goede balans te creëren en ons goed te kunnen verplaatsen in zowel de positie van de werknemer alsook de positie van de werkgever staan we beide partijen bij. Hoewel de belangen anders liggen gaat het immers om hetzelfde arbeidsrecht. Onze dienstverlening in het arbeidsrecht is vergelijkbaar met die van een advocaat alleen tegen een lager prijskaartje. Dit spreekt onze cliënten aan. Om die reden schakelen zowel werkgevers als werknemers onze arbeidsrechtjuristen regelmatig in. Ben u dus op zoek naar een jurist op het gebied van arbeidsrecht? Stop dan met zoeken; u heeft ons gevonden.

Zit u met een (mogelijk) conflict, een geschil met uw werknemer of wil de werkgever uw arbeidsovereenkomst ontbinden? Zorg er dan voor dat u zich vroegtijdig laat adviseren door een deskundig arbeidsrechtjurist. Zeker wanneer u overweegt om een werknemer op staande voet te ontslaan of uw wordt ontslagen op staande voet. Dan is het fijn wanneer u direct een kundig persoon aan te telefoon krijgt die weet hoe u moet handelen. Schakel dan ook snel met één van onze juristen via onze online chatmogelijkheid of neem telefonisch contact met ons op voor een telefonische intake of het maken van een afspraak. Wij zijn altijd (ook in het weekend) bereikbaar per e-mail.

Sparringpartner en adviseur arbeidsrecht

Wij kunnen u (werkgever of werknemer) onder andere adviseren en begeleiden bij:

 • dossieropbouw bij het (dis)functioneren van werknemers;
 • opstellen en toetsen van arbeidsovereenkomsten;
 • functie-indeling en beoordelingssystemen;
 • personeelsreglement (en bijkomende regelingen);
 • CAO;
 • voeren van procedures over schorsingen of (collectieve) ontslagen
 • overgang van onderneming;
 • afvloeiingsregelingen;
 • concurrentiebeding en onrechtmatige concurrentie;
 • reorganisaties en (collectief) ontslag;
 • medezeggenschap;
 • advisering ondernemingsraad;
 • Reorganisaties en herstructureringen;
 • (langdurige) arbeidsongeschiktheid;
 • het opstellen en (eenzijdig) wijzigen van arbeidsvoorwaarden;
 • flexibele arbeidsrelaties.

Arbeidsrecht juridische voorbeelden

Voorbeelden van recente vragen (door werkgever of werknemer)aan onze juristen op het gebied van arbeidsrecht zijn:

 • Het besluit om te reorganiseren is genomen. Ben ik verplicht om de vakbonden in te schakelen?
 • Ik wil het dienstverband van een medewerker beëindigen.
 • Ben ik een transitievergoeding verschuldigd?
 • Mijn arbeidsovereenkomst is beëindigd. Heb ik recht op een transitie- en/of billijke vergoeding?
 • Mijn werknemer overtreedt het concurrentiebeding. Wat kan ik doen?
 • Mijn werknemer is al twee jaar arbeidsongeschikt. Is er een manier om het betalen van de transitievergoeding te voorkomen?

  Voordelig
  Wolderwijd Juristen is voordelig
  Vaste lage tarieven
  Gedreven
  Wolderwijd Juristen is gedreven
  Nuchter en gedreven
  Actueel
  Wolderwijd Juristen is gericht op resultaat
  Altijd up to date
  Bereikbaar
  Wolderwijd Juristen is bereikbaar
  Gemakkelijk bereikbaar
  Volg Wolderwijd

  Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Volg ons op Google+ Volg ons op LinkedIn Volg ons via RSS