• Wolderwijd logo
 
header jurist

De WIEG (Wet Invoering Extra Geboorteverlof) is per 1 juli 2

Met ingang van 1 juli 2020 is het geboorteverlof voor partners uitgebreid

De WIEG (Wet Invoering Extra Geboorteverlof) is per 1 juli 2020 een feit!

3 minuten mr. Jeroen Kaspers arbeidsrecht voor werkgevers 12 januari 2022 2024

Al enige tijd is er meer aandacht voor de situatie van de partner bij de geboorte van een baby. Waar het bij onze meer noordelijke buurlanden, zoals Zweden, al heel normaal is dat ook de partner lange tijd (betaald) verlof geniet na de geboorte van een kind, was de verlofregeling in Nederland voor partner tot voor kort nog erg summier. De laatste jaren is hier een kleine kentering in gekomen. Zo krijgen partner met ingang van 1 januari 2019 al een week vrij na de geboorte in plaats van de initiële twee dagen. Deze dagen wordt het salaris 100% doorbetaald. Vanaf 1 juli 2020 is de regeling verder uitgebreid en komen daar nog eens vijf weken verlof bij.

Inhoud WIEG

De Wet Invoering Extra Geboorteverlof (kortweg: WIEG) geeft partners van vrouwen die een kind hebben gekregen recht op vijf weken extra verlof. De vijf weken kunnen verspreid over het eerste halfjaar van het kind worden opgenomen, maar het mag ook in één keer worden opgenomen. Gedurende deze vijf weken wordt het loon van de partner gewoon doorbetaald, althans, gedeeltelijk. Werkgevers kunnen gerust zijn; zij hoeven die loonkosten niet zelf door te betalen. De kosten in verband met de WIEG worden namelijk door het UWV betaald. Het UWV betaalt een uitkering ter hoogte van 70% van het dagloon. Hoewel dat nog altijd wat minder is dan de riante verlofregeling in Zweden (daar hebben partners recht op doorbetaling van 80% van hun loon en 480 dagen ouderschapsverlof) , is het in ieder geval een (vervolg)stap in de goede richting naar de mogelijkheid voor beide partners om gelijkwaardig betrokken te zijn bij de geboorte van hun kindje in de direct opvolgende periode. 

mr. J.A. Kaspers

mr. J.A. (Jeroen) Kaspers


Jurist en Mediator

Jeroen adviseert en procedeert op het gebied van arbeidsrecht, contractenrecht en huurrecht. Als mediator begeleidt Jeroen bij conflict of echtscheiding. Volg Jeroen ook op LinkedIn. Bereikbaar via kaspers@wolderwijd-juristen.nl of 036 522 7007.

Meer van mr. J.A. Kaspers over arbeidsrecht voor werkgevers:

Veelgestelde vragen: