• Wolderwijd logo
 
header jurist

Pacta sunt servanda...

Afspraken moeten worden nagekomen.

U heeft recent een woning gekocht maar achteraf blijkt dat de verkoper u verkeerd heeft voorgelicht en blijft met onverwachte kosten laat zitten. Of u heeft een auto gekocht die binnen twee maanden al kuren vertoont? U heeft een aannemer ingeschakeld maar het werk is ondermaats? 

Als consument heeft u veel rechten. Er is echter een groot verschil tussen recht hebben en recht krijgen. Consumenten moeten dat helaas in de praktijk regelmatig ondervinden. U heeft bijvoorbeeld een ondeugdelijk product gekocht maar de leverancier geeft geen gehoor? Aarzel dan niet maar neem contact met ons op. Onze juristen weten de weg in het contractenrecht en helpen graag om uw rechten dáádwerkelijk te verkrijgen, niet alleen in theorie maar ook in de praktijk. Niet alleen bij gewone overeenkomsten kunnen wij u bovendien helpen, maar ook bij verbintenissen die voortvloeien uit de wet, zoals wanprestatie of onrechtmatige daad. Wij adviseren én proceduren in consumentenzaken, tegen aantrekkelijke tarieven. 

Sparringpartner en adviseur contractenrecht

Wij kunnen u onder andere adviseren en begeleiden bij:

 • (niet-)nakoming van overeenkomsten;
 • aansprakelijkheid;
 • schadevergoeding en verzekering;
 • elektronisch contracteren (webwinkels);
 • aanneming van werk: discussies over gebreken, meerwerk;
 • (tijdige) oplevering;
 • non-conformiteit;
 • ondeugdelijk product. 

Contractenrecht juridische voorbeelden

Voorbeelden van recente vragen aan onze juristen op het gebied van contractenrecht zijn:

 • Ben ik schadeplichtig indien ik de overeenkomst opzeg?
 • Mijn aannemer heeft niet opgeleverd wat is overeengekomen; mag ik de laatste termijn achterhouden?
 • Kort na koop van mijn woning heb ik (verborgen) gebreken geconstateerd, wie is aansprakelijk?Pace
 • Ik heb een dagvaarding ontvangen. Wat nu?
 • Ik heb een ondeugdelijk product gekocht; wat zijn mijn rechten?

Veelgestelde vragen: