Home / Actueel / In beroep tegen gegeven ontslagvergunning UWV

In beroep tegen gegeven ontslagvergunning UWV

leestijd 3 minuten. mr. Mariëlle Ducaat in arbeidsrecht op 29 juli 2016.

Stelt u zich eens voor: uw werkgever heeft een ontslagvergunning voor u aangevraagd bij het UWV op bedrijfseconomische gronden. U heeft zich verweerd in de UWV procedure maar het UWV heeft uw verweer niet voldoende meegenomen in de uiteindelijke beslissing. De ontslagvergunning wordt verleend en enige dagen later heeft u de opzeggingsbrief van uw werkgever al ontvangen. Sinds het nieuwe ontslagrecht is voor deze situatie een nieuwe beroepsmogelijkheid bij de kantonrechter gecreëerd:

'Hoger beroep' tegen beslissing UWV

Artikel 7:682 BW bepaalt onder meer dat u in beroep kunt bij de kantonrechter als u het niet eens bent met de beslissing van het UWV omtrent de afgegeven ontslagvergunning. U kunt de kantonrechter verzoeken om de werkgever te veroordelen om de arbeidsovereenkomst te herstellen of, als dit in uw ogen niet wensenlijk/mogelijk is, om de werkgever te veroordelen aan u een billijke vergoeding te betalen. De vordering tot herstel of vergoeding kan ook worden ingesteld nadat uw arbeidsovereenkomst is ontbonden wegens het vervallen van werkzaamheden terwijl iemand anders binnen 26 weken na de ontbindingsdatum uw werkzaamheden alweer verricht. Deze beroepsgang wordt ook wel het hoger beroep tegen de beslissing van het UWV genoemd. Daarvan is formeel geen sprake aangezien het beroep wordt ingesteld tegen de werkgever die met toestemming heeft opgezegd en niet tegen het UWV.

Herstel arbeidsovereenkomst...

U heeft als werknemer de mogelijkheid om herstel van de arbeidsovereenkomst te vorderen of een billijke vergoeding te vordenen. Herstel van de arbeidsovereenkomst houdt in dat de overeenkomst door uw werkgever weer tot stand gebracht dient te worden. Uw werkgever wordt door het vonnis van de rechter verplicht om u een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te bieden onder gelijke voorwaarden als uw laatste arbeidsovereenkomst.

of billijke vergoeding.

Als u van mening bent dat herstel in redelijkheid niet meer mogelijk is vanwege omstandigheden waarbij sprake is van ernstig verwijtbaar handelen door uw werkgever, dan kunt u er ook voor kiezen om een billijke vergoeding vorderen. Reken uzelf echter niet gauw té rijk, de lat voor dergelijke vorderingen ligt namelijk hoog.

Conclusie

Het is afhankelijk van uw specifieke situatie of 'hoger beroepsprocedure' bij de kantonrechter lonend is, wat u daarin dan het beste kunt vorderen en wat uw kans van slagen is. Wij adviseren u hierin graag en staan u tevens bij in een eventuele procedure. Heeft u nog vragen over de beroepsmogelijkheid tegen het besluit van het UWV tot verlening van een ontslagvergunning? Neem dan vrijblijvend contact op met ons kantoor. Onze juristen staan graag voor u klaar!

mr. M.S. Ducaat

mr. M.S. (Mariëlle) Ducaat

Jurist en Mediator

Mariëlle adviseert en procedeert op het gebied van arbeidsrecht, bestuursrecht, contractenrecht en huurrecht. Volg Mariëlle ook op Google+ en LinkedIn. Bereikbaar via ducaat@wjuristen.nl of 036 522 7007.

Meer van mr. M.S. Ducaat over arbeidsrecht:

Vorige: Vaststellingsovereenkomst bij ziekte
Volgende: Aanzegverplichting: werknemer verzoekt om betaling aanzegvergoeding

  Voordelig
  Wolderwijd Juristen is voordelig
  Vaste lage tarieven
  Gedreven
  Wolderwijd Juristen is gedreven
  Nuchter en gedreven
  Actueel
  Wolderwijd Juristen is gericht op resultaat
  Altijd up to date
  Bereikbaar
  Wolderwijd Juristen is bereikbaar
  Gemakkelijk bereikbaar
  Volg Wolderwijd

  Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Volg ons op Google+ Volg ons op LinkedIn Volg ons via RSS