• Wolderwijd logo
 
header jurist

Gerechtelijk incasseren...

Onze juristen staan u bij.

Indien uw debiteur in het minnelijke incassotraject niet overgaat tot betaling van uw vordering kunnen wij namens u een gerechtelijke incassoprocedure starten. Dit gaat altijd in voorafgaand overleg met u.  

Wat gebeurt er in een gerechtelijke incassoprocedure?

In een gerechtelijke procedure zullen wij uw debiteur dagvaarden. Er wordt een dagvaarding opgesteld die wordt betekent aan de debiteur. In deze dagvaarding wordt de debiteur opgeroepen om ter zitting te verschijnen. Tijdens deze zitting kan de debiteur zich eventueel verweren en de vordering betwisten. De rechter zal de vordering (ter zitting) beoordelen. Indien de rechter de vordering toewijsbaar acht zal hij dit opnemen in een vonnis. Met dit vonnis heeft u een zogenaamde executoriale titel verkregen waarmee Wolderwijd Incasso namens u een deurwaarder kan inschakelen om de vordering te incasseren. Met de titel kunt u eventueel ook beslag leggen onder de debiteur. 

Onze tarieven

Aanmaning conform WIK

Buitengerechtelijk incassoprocedure*

Gerechtelijke incassoprocedure                                                   

€ 25,00

€  0,00

Offerte

 

*Onder het buitengerechtelijke incassotraject vallen de volgende activiteiten:

-           Opstellen incassobrieven;

-           Contacteren debiteur;

-           (Eventueel) onderhandelen met debiteur.

*Alle genoemde bedragen zijn exclusief de wettelijk verschuldigde BTW.

 

 

Veelgestelde vragen: