• Wolderwijd logo
 
header jurist

Mediation voor een goede oplossing

Geen strijd maar gewoon een goede door alle partijen gedragen oplossing

Mediation; de alternatieve vorm van geschilbeslechting

Geschillen kunnen op meerdere manieren worden aangevlogen. Afhankelijk van de aanvliegroute zal een geschil verder kunnen escaleren of juist kunnen de-escaleren. Onze mediator zet in op dat laatste. De gang naar de rechter om te vragen naar een oordeel over uw geschil kan immers altijd nog. Bovendien is het niet hetzelfde als daadwerkelijk in gesprek gaan over het geschil. Juridische belangen en strategieën vormen niet zelden een beletsel om het daadwerkelijke probleem te onderkennen en op te lossen.

Voert u als ondernemer liever zelf de regie over uw geschil? Kies dan voor mediation. Wat de aard of de vorm van het geschil ook is; als de wil van alle betrokken partijen aanwezig is om in gesprek te gaan met elkaar, dan heeft een mediationtraject altijd kans van slagen. 

Bent u ondernemer en heeft u een geschil dat u graag anders wilt oplossen dan voor een rechter? Neem dan contact op met ons en informeer naar de mogelijkheden. 

Veelgestelde vragen: