• Wolderwijd logo
 
header jurist

Meer dan 80 procent van ons recht is bestuursrecht...

U heeft dus sneller een bestuursrechtjurist nodig dan u denkt.

Uw vergunning voor uw uitbouw is afgewezen, wat kunt u doen? Wat kunt u beginnen tegen een nadelige wijziging van het bestemmingsplan waardoor uw woning ineens veel minder waard wordt? Hoe vordert u schade van de overheid? Kunt u tegen een beslissing van de overheid altijd bezwaar en beroep instellen? Binnen welke termijn moet er op een vergunningsaanvraag beslist worden? U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt, kunt u aanspraak maken op een uitkering?

Slechts een greep uit de vele uiteenlopende onderwerpen die het bestuursrecht beslaat. Bestuursrecht gaat over de rechtsverhouding tussen overheid en burgers en is daarmee veruit het meest omvattende rechtsgebied binnen de rechtspraktijk. Bestuursrecht biedt regels waaraan het bestuursorgaan zich dient te houden en biedt zo bescherming aan burgers tegen overheidsbesluiten. Hoewel het bestuursrecht laagdrempelig zou moeten zijn, kent het een enorme hoeveelheid aan wet- en regelgeving die continu aan verandering onderhevig is. Wij zijn op de hoogte van recente ontwikkelingen en kennen de weg in dit dynamische rechtsgebied. Met actuele kennis paraat en een pragmatische instelling voorop, bewandelen wij graag de bestuursrechtelijke weg met u en geven u advies. Wij staan u tevens bij in bestuursrechtelijke procedures.

Sparringpartner en adviseur bestuursrecht

Wij kunnen u onder andere adviseren en begeleiden bij:

 • omgevingsrecht;
 • uitbreidingsplannen voor uw woning;
 • onrechtmatige overheidsdaad;
 • nadeelcompensatie;
 • planschade;
 • geschillen met de gemeente of provincie;
 • instellen van bezwaar (of beroep) tegen een (weigering van een) omgevingsvergunning;
 • herbestemming;
 • last onder dwangsom.

Bestuursrecht juridische voorbeelden

Voorbeelden van recente vragen aan onze juristen op het gebied van bestuursrecht zijn:

 • De gemeente staat de door mij gewenste uitbreidingsplannen niet toe, wat nu?
 • Ik wil graag weten wat de bestemming is van een stuk grond?
 • Mijn bezwaar is afgewezen. Kunt u mijn beroep behandelen?
 • Ik heb een last onder dwangsom gekregen van de gemeente.

Veelgestelde vragen: