• Wolderwijd logo
 
header jurist

Openstaande rekening...

Wij helpen u incasseren!

Heeft u een (grote) debiteurenachterstand? Wij incasseren voor u in heel Nederland. Onze aanpak is snel, doelgericht en met respect voor uw klant. Het gaat er immers om dat u de vordering betaald krijgt en uw klantrelatie minimaal onder druk komt te staan. Hiervoor bent u bij Wolderwijd Incasso aan het juiste adres. Wij starten een incassotraject waarbij wij er alles aan doen om de goede verstandhouding met uw klant te behouden.

Een groot voordeel van Wolderwijd Incasso is bovendien dat onze werkzaamheden u niets kosten. Hoe dat kan? Wij incasseren op basis van 'no cure no pay'. Dit houdt in dat wij het gehele buitengerechtelijke incassotraject op de debiteur verhalen. Mocht er niets worden betaald (denk bijvoorbeeld aan een faillissement) dan kost onze aanpak u dus niets. Hierdoor kiezen veel ondernemers voor Wolderwijd Incasso. 

Incasso met behoud van uw klant

Een incassotraject starten tegen uw klant en tegelijkertijd een goede verstandhouding met hem behouden lijkt tegenstrijdig. Volgens ons is dit echter zeker mogelijk. Alle omstandigheden van de zaak worden bekeken en gewogen. De houding van de klant, het openstaande bedrag dat u te vorderen heeft en de aard van de overeenkomst. Het zijn allemaal elementen die een rol spelen bij beantwoording van devraag hoe (en soms of) we uw klant behouden. 

Uw wens bepaalt onze strategie

Indien u dit wenst doen wij er alles aan om uw relatie met uw klant goed te houden. Wij benaderen uw klant doelgericht op een respectvolle manier en zullen ook naar het verhaal achter de uitblijvende betaling zoeken. Vaak heeft de klant een (goede) reden voor het uitblijven van betaling van uw vordering. Dit neemt echter niet weg dat er toch betaald zal moeten worden. Door de inzet van al onze (communicatie)middelen is ons doel om, bij voorkeur zonder tussenkomst van de rechter, met uw klant tot een akkoord te komen.

Helaas kan het niet altijd tot een minnelijke regeling komen. Het houdt bij ons dan echter niet op. Mogelijk zullen we tot de conclusie moeten komen dat het behouden van uw klantenrelatie niet kan en dat het innen van uw vordering prioriteit heeft. De omschakeling van een minnelijk traject naar een gerechtelijk incassotraject zal dan gauw gemaakt zijn.

Sparringpartner en adviseur incasso

Wij kunnen u onder andere adviseren en begeleiden bij:

 • positie in en buiten faillissement;
 • spoedincasso;
 • positie tijdens surséance van betaling
 • verweer bij incasso;
 • incassering van huurpenningen;
 • betwisting van vordering;
 • gerechtelijke incasso;
 • juridische incasso.

Incasso juridische voorbeelden

Voorbeelden van recente vragen aan onze juristen op het gebied van incasso zijn:

 • Mijn klant wil niet betalen. Hoe krijg ik mijn geld?
 • Ik wil de overeenkomst ontbinden, een ander inschakelen en de schade verhalen. Hoe te handelen?
 • Mijn leverancier heeft te laat geleverd waardoor ik schade leidt richting mijn klant, ik wil deze verhalen op de leverancier!

Veelgestelde vragen: