• Wolderwijd logo
 
header jurist

Wat is het Activiteitenbesluit?

Wat is het activiteitenbesluit en wat heeft u als ondernemer aan het Activiteitenbesluit? Raadpleeg een deskundig bestuu

Wat is het Activiteitenbesluit?

3 minuten mr. Mariëlle Ducaat bestuursrecht voor ondernemers 15 november 2016 2023

Stel u bent ondernemer en u wenst graag binnen uw gemeente een sportschool openen. De kans is groot dat u daarvoor een vergunning nodig heeft van de gemeente. Afhankelijk van de vraag wat voor soort sportschool u precies gaat openenen en op welke locatie dit is, krijgt u vaak ook te maken met milieuwetgeving. Voor veel ondernemers een ''ver van hun bed show'' waar ze liever verre van blijven. Toch is het goed om in elk geval enige kennis te hebben van milieuwetgeving om goed beslagen ten ijs te komen bij de gemeente. Enige kennis van het Activiteitenbesluit is daarbij onontbeerlijk en daarom leg ik u in deze bijdrage kort uit wat het Activiteitenbesluit is en op wie het van toepassing is.

Inhoud en opzet Activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit is een besluit waarin regels staan opgenomen voor bedrijven die worden aangemerkt als inrichting in de zin van de Wet milieubeheer. Het besluit kent verschillende type regels voor de drie verschillende typen inrichtingen die er bestaan, te weten inrichting type A, B en C.

Op wie is het Activiteitenbesluit van toepassing?

Inlichtingen type A inrichtingen voeren minder milieubelastende activiteiten uit. Gedacht kan worden aan kantoor- en schoolgebouwen. Deze inrichtingen hoeven bij de oprichting of een wijziging van de activiteit geen melding te doen aan het bevoegd gezag (veelal het college van Burgemeester en wethouders). Ook hebben ze geen omgevingsvergunning milieu nodig. Ze vallen volledig onder de regelgeving van Activiteitenbesluit. Los van het Activiteitenbesluit kunnen ook andere milieuregels gelden.

Inrichtingen type B zijn inrichtingen die bij de oprichting of een wijziging een melding moeten doen aan het bevoegd gezag. Ze hebben geen omgevingsvergunning milieu nodig. Soms hebben ze een omgevingsvergunning beperkte milieutoets nodig. Ze vallen volledig onder de regelgeving van het Activiteitenbesluit en mogelijkerwijs ook nog andere milieuregels. Voorbeelden van type B inrichtingen zijn garagebedrijven, metaalbewerkende bedrijven en jachthavens.

Inrichtingen type C zijn inrichtingen die een omgevingsvergunning milieu nodig hebben. Ze moeten een melding Activiteitenbesluit doen voor activiteiten waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is. Voor die activiteiten hoeven dan geen voorschriften in de vergunning te staan. Soms hebben inrichtingen type C ook een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig. Slechts een gedeelte van het Activiteitenbesluit is van toepassing op inrichtingen type C. De rest van de milieuregels staat in de omgevingsvergunning van het bedrijf. Los van het Activiteitenbesluit en de omgevingsvergunning kunnen ook andere milieuregels gelden.

Afhankelijk van de vraag wat voor type milieuinrichting u bent zijn de regels van het Activiteitenbesluit dus in meer of mindere mate op u van toepassing. Via de AIM (Activiteitenbesluit Internet Module) kunt u nagaan of uw activiteiten meldingsplichtig zijn, of er een omgevingsvergunning milieu aangevraagd moet worden of dat een bepekerte milietoets (OBM) nodig is.

Bent u ondernemer en bent u benieuwd welke milieuwetgeving op uw voorgenomen activiteiten van toepassing is? Neem dan contact met ons op en onze bestuursrechtjuristen dienen u graag van advies.

Mariëlle adviseert en procedeert op het gebied van arbeidsrecht, bestuursrecht, contractenrecht en huurrecht. Volg Mariëlle ook op LinkedIn. Bereikbaar via ducaat@wolderwijd-juristen.nl of 036 522 7007.

Meer van mr. M.S. Ducaat over bestuursrecht voor ondernemers:

Veelgestelde vragen: