Home / Actueel / Schadevergoeding vliegroute Lelystad Airport

Schadevergoeding vliegroute Lelystad Airport

leestijd 3 minuten. mr. Mariëlle Ducaat in bestuursrecht op 21 februari 2013.

‘De conceptvliegroutes voor Lelystad Airport zijn bekendgemaakt. Een deel van de route loopt over Noord-Zeewolde en laag over mijn woning heen. Is er een mogelijkheid om planschade bij de Provincie of het Rijk in te dienen? De woningen worden immers minder waard vanwege de geluidshinder en er is ook een verhoogd gezondheidsrisico door de verbrande kerosinedampen.’Groet, Max.

De conceptvliegroutes waar Max op doelt maken deel uit van de voorstudie operationeel concept Lelystad Airport. Dit werkdocument loopt vooruit op de definitieve luchtruimvisie Lelystad Airport. Aangezien dit nog geen daadwerkelijk genomen besluit is, kunnen betrokkenen op basis van dit document geen bezwaar maken of planschade indienen tegen de voorgenomen conceptvliegroutes. Luchthaven Lelystad zal eerst een aanvraag bij het Rijk moeten indienen om een luchthavenbesluit te nemen. Het Rijk zal op basis van deze aanvraag verschillende voorbereidingsprocedures moeten doorlopen die uiteindelijk leiden tot vaststelling van een (luchthaven)besluit.

Wanneer dit besluit door het Rijk is genomen is het mogelijk dat (enkele) burgers schade wordt toegebracht. De oorzaak van deze schade kan zijn dat het besluit onrechtmatig is. We spreken dan van een onrechtmatig overheidsbesluit. Het kan ook zijn dat de overheid weliswaar een rechtmatig besluit heeft genomen (bijvoorbeeld omdat het in het algemeen belang is genomen) maar dat toch een bepaalde groep personen onevenredig wordt getroffen en daardoor schade lijdt. In dit soort gevallen is er sprake van een rechtmatige overheidsdaad. Zowel voor rechtmatige als onrechtmatige overheidsdaden kan een betrokkene een verzoek indienen om een besluit tot schadevergoeding.

Ervan uitgaande dat de aanvraag van het luchthavenbesluit in rechte vast komt te staan, gaat het in deze zaak om een rechtmatig genomen overheidsbesluit. Max kan dan bij het bestuursorgaan een verzoek om schadevergoeding indienen. Hij ‘lokt’ als het ware een schadebesluit uit. Er zijn verschillende situaties waarbinnen (plan)schadevergoeding bij de rechter aan de orde kan komen:

 1. De schadevergoeding is onderdeel van een meer omvattend besluit en ligt besloten in de procedure tegen dit meer omvattende besluit. (onzuiver schadebesluit)
 2. De schadevergoeding komt aan bod in een afzonderlijke procedure waarin utsluitend het schadevergoedingsverzoek wordt behandeld. Er wordt dan gesproken van een zuiver schadebesluit.

Een belangrijk voordeel van de tweede procedure is dat (onnodig) beroep tegen het rechtmatige schadeveroorzakende besluit zelf achterwege blijft.

De komende tijd zullen wij alle ontwikkelingen rondom Lelystad Airport voor de Zeewoldenaren op de voet volgen. Wanneer u aldus voornemens bent om een beroep te doen op eventuele compensatie, e-mail ons dan.

Mocht u nog vragen hebben of wellicht een andere juridische vraag voor onze column? Laat ons het weten via vraag@wolderwijd-juristen.nl.

mr. M.S. Ducaat

mr. M.S. (Mariëlle) Ducaat

Jurist en Mediator

Mariëlle adviseert en procedeert op het gebied van arbeidsrecht, bestuursrecht, contractenrecht en huurrecht. Volg Mariëlle ook op Google+ en LinkedIn. Bereikbaar via ducaat@wjuristen.nl of 036 522 7007.

Meer van mr. M.S. Ducaat over bestuursrecht:

Vorige: Wanneer heb ik recht op een vast contract
Volgende: Ontslagvergoeding zonder kantonrechtersformule

  Voordelig
  Wolderwijd Juristen is voordelig
  Vaste lage tarieven
  Gedreven
  Wolderwijd Juristen is gedreven
  Nuchter en gedreven
  Actueel
  Wolderwijd Juristen is gericht op resultaat
  Altijd up to date
  Bereikbaar
  Wolderwijd Juristen is bereikbaar
  Gemakkelijk bereikbaar
  Volg Wolderwijd

  Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Volg ons op Google+ Volg ons op LinkedIn Volg ons via RSS