Home / Rechtshulp / Bestuursrecht / Bestuursrecht jurist

Bestuursrecht jurist

Wat doet u tegen (on)rechtmatige overheidsbesluiten, bijvoorbeeld wegwerkzaamheden, waardoor uw bedrijfspand maandenlang onbereikbaar is? Wat kunt u beginnen tegen een nadelige wijziging van het bestemmingsplan waardoor uw woning ineens veel minder waard wordt? Hoe vordert u schade van de overheid? Kunt u tegen een beslissing van de overheid altijd bezwaar en beroep instellen? Binnen welke termijn moet er op een vergunningsaanvraag beslist worden? Ik ben gedeeltelijk arbeidsongeschikt, kan ik aanspraak maken op een uitkering?

Slechts een greep uit de vele uiteenlopende onderwerpen die het bestuursrecht beslaat. Bestuursrecht gaat over de rechtsverhouding tussen overheid en burgers en is daarmee veruit het meest omvattende rechtsgebied binnen de rechtspraktijk. Het geeft regels waaraan het bestuursorgaan zich dient te houden en biedt bescherming aan de burger tegen besluiten van de overheid. Hoewel het bestuursrecht laagdrempelig zou moeten zijn kent het een enorme hoeveelheid aan wet- en regelgeving die continu aan verandering onderhevig is. Wij zijn op de hoogte van recente ontwikkelingen en kennen de weg in dit dynamische rechtsgebied. Met actuele kennis paraat en een pragmatische instelling voorop, bewandelen wij graag de bestuursrechtelijke weg met u en geven u advies. Wij staan u tevens bij in bestuursrechtelijke procedures. 

Sparringpartner en adviseur bestuursrecht

Wij kunnen u onder andere adviseren en begeleiden bij:

 • omgevingsrecht;
 • uitbreidingsplannen van uw bedrijf;
 • onrechtmatige overheidsdaad;
 • nadeelcompensatie;
 • planschade;
 • geschillem met de gemeente of provincie;
 • instellen van bezwaar (of beroep) tegen een (weigering van een) omgevingsvergunning;
 • herbestemming. 

Bestuursrecht juridische voorbeelden

Voorbeelden van recente vragen aan onze juristen op het gebied van bestuursrecht zijn:

 • De gemeente staat de door mij gewenste uitbreidingsplannen niet toe, wat nu?
 • Ik wil graag weten wat de bestemming is van een stuk grond?
 • Mijn bezwaar is afgewezen. Kunt u mijn beroep behandelen?
 • Ik heb een last onder dwangsom gekregen van de gemeente.

  Voordelig
  Wolderwijd Juristen is voordelig
  Vaste lage tarieven
  Gedreven
  Wolderwijd Juristen is gedreven
  Nuchter en gedreven
  Actueel
  Wolderwijd Juristen is gericht op resultaat
  Altijd up to date
  Bereikbaar
  Wolderwijd Juristen is bereikbaar
  Gemakkelijk bereikbaar
  Volg Wolderwijd

  Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Volg ons op Google+ Volg ons op LinkedIn Volg ons via RSS