• Wolderwijd logo
 
header jurist

Vrouwelijke zelfstandigen opgelet

Tussen 2004 en 2008 was de zwangerschapsuitkering voor zelfstandige vrouwen afgeschaft. Vrouwen die in deze periode zijn

Vrouwelijke zelfstandigen opgelet

3 minuten mr. Mariëlle Ducaat bestuursrecht voor ondernemers 29 september 2016 2023

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 23 september jl. een spraakmakende uitspraak gedaan in een zaak die diende tussen een vrouwelijke zelfstandige en het UWV. De kwestie ging over het besluit van het UWV om de vrouwelijke zelfstandige, die in 2005 was bevallen, geen zwangerschapsuitkering toe te kennen. De vrouw had deze uitkering aangevraagd terwijl tussen 2004 en 2008 geen wetgeving bestond die voorzag in een dergelijke uitkering. De vrouw achtte dit in strijd met het VN-vrouwenverdrag en kreeg hierin gelijk nadat zij een klacht had ingediend tegen de Staat bij het Committee on the Elimination of Discrimination Against Women. De vrouw vroeg daarop alsnog (met terugwerkende kracht) een uitkering aan bij het UWV maar die hield voet bij stuk. Het UWV was naar eigen zeggen niet bevoegd om de vrouw een zwangerschapsuitkering te verstrekken omdat er tussen 2004 en 2008 geen wetgeving bestond die voorzag in een zwangerschapsuitkering voor vrouwelijke zelfstandigen.

Beroep tegen besluit UWV

De vrouwelijke zelfstandige liet het er niet bij zitten en ging tegen het besluit van het UWV in beroep bij de rechter. Zij voerde aan dat het in strijd met het VN-vrouwenverdrag was dat zij als vrouwelijke zelfstandige tussen 2004 en 2008 geen aanspraak kon maken op een uitkering in verband met zwangerschap en bevalling. Zij voerde daarbij aan dat zij reeds door het committee on the Elimination of Discrimination Against Women in het gelijk gesteld was en dat het UWV aldus het verdrag had geschonden door haar geen uitkering te verschaffen.

Overwegingen rechtbank

De rechtbank stelt de vrouw in het gelijk. De rechtbank neemt in haar overwegingen mee dat de wetgever een voor vrouwelijke zelfstandigen gunstige voorziening heeft afgeschaft en na vier jaar ter bescherming van moeder en kind weer heeft ingevoerd. De wetgever is daarmee teruggekomen op zijn eerdere wetswijziging, zonder daarbij een regeling te treffen voor de vrouwelijke zelfstandige die door zwangerschap en bevalling niet heeft kunnen werken tussen 1 augustus 2004 en 4 juni 2008. Dit levert volgens de rechtbank schending met het verdrag op en dus zal de vrouw alsnog gecompenseerd moeten worden met een uitkering of vervangende schadevergoeding.

Vertraagd geboortecadeau?

Hoewel de voorgaande uitspraak geen uitspraak van de hoogste rechter betreft, en het UWV zich nog beraad over eventuele beroepsmaatregelen, zet deze uitspraak wel de deur op een kier voor alle vrouwelijke zelfstandigen die tussen 2004 en 2008 een kind hebben gekregen. Een vertraagd geboortecadeau ligt wellicht in het verschiet...Wij helpen u graag om deze in ontvangst te nemen!

Mariëlle adviseert en procedeert op het gebied van arbeidsrecht, bestuursrecht, contractenrecht en huurrecht. Volg Mariëlle ook op LinkedIn. Bereikbaar via ducaat@wolderwijd-juristen.nl of 036 522 7007.

Meer van mr. M.S. Ducaat over bestuursrecht voor ondernemers:

Veelgestelde vragen: