• Wolderwijd logo
 
header jurist

Financieel gevolg zieke werknemer uit dienst

Wat zijn de financiŽle gevolgen van een zieke werknemer die uit dienst treedt?

Financieel gevolg zieke werknemer uit dienst

3 minuten mr. Mariëlle Ducaat bestuursrecht voor ondernemers 27 juni 2013 2023

Ik heb een werknemer in dienst waarvan het contract bijna afloopt. De werknemer is echter al geruime tijd ziek en zal naar alle waarschijnlijkheid ook ziek uit dienst treden. Ik heb gehoord dat dit nadelige financiële gevolgen voor mij kan hebben. Is er iets wat ik kan doen om dit te voorkomen?

Uw vraag is een hot item onder werkgevers momenteel. Sinds 1 januari 2013 is de Modernisering Ziektewet namelijk in werking getreden en zijn er een aantal ingrijpende veranderingen doorgevoerd. Één van de belangrijkste maatregelen is dat er vanaf 2014 een premiedifferentiatie voor middelgrote en grote werkgevers gaat gelden. Dit kan leiden tot (grote) financiële gevolgen voor werkgevers.

Oude situatie
Werknemers met een vast dienstverband die ziek worden hebben recht op twee jaar loondoorbetaling van de werkgever. Als de werknemer na twee jaar nog ziek is roept het UWV de werknemer op voor een WIA-keuring. Er zijn dan drie mogelijkheden:

  1. De werknemer wordt voor minder dan 35% arbeidsongeschikt verklaard en komt niet in aanmerking voor een WIA-keuring. Hij blijft dan bij de werkgever in dienst, eventueel in een aangepaste functie;
  2. De werknemer wordt tussen de 35-80% niet duurzaam arbeidsongeschikt verklaard en ontvangt een WGA uitkering. deze wordt maximaal 10 jaar toegerekend aan de werkgever;
  3. De werknemer wordt tussen de 80-100% duurzaam arbeidsongeschikt verklaard en ontvangt een IVA uitkering. Die komt niet voor rekening van de werkgever maar voor het arbeidsongeschiktheidsfonds.

Voor werknemers met een tijdelijk dienstverband zit het anders. Als zij ziek uit dienst treden ontvangen ze een Ziektewetuitkering van het UWV. Daarna volgt eventueel een WGA-uitkering. De Ziektewet-uitkering en eventuele WGA-uitkering worden betaald uit het sectorfonds. Dit is een fonds waarvoor alle werkgevers in een bepaalde sector premie betalen. Werkgevers ondervinden dus geen directe financiële gevolgen als werknemers met een tijdelijk dienstverband ziek uit dienst treden. Dit gaat echter veranderen.

Nieuwe situatie
In het kort komt het erop neer dat hoe meer werknemers (vast én tijdelijk) in de Ziektewet of WGA instromen, hoe hoger de sociale lasten voor de werkgever worden. Dit kan dus betekenen dat u als financiële gevolgen ondervind van een zieke werknemer die al geruime tijd niet meer bij u werkt. Het is dus zaak dat u als werkgever de instroom van (tijdelijke) werknemers in de Ziektewet en de WGA zoveel mogelijk beperkt. Een aantal tips hiervoor zijn:

  • Zorg ervoor dat goed wordt vast gelegd welke werknemers met een tijdelijk dienstverband ziek uit dienst treden. U kunt hierop dan anticiperen door afspraken met deze werknemers te maken over re-integratieverplichting;
  • Bekijk welke tijdelijke werknemers vanaf 2010 in dienst zijn geweest of wellicht ziek uit dienst zijn getreden. Tijdelijke werknemers die in 2010 ziek zijn geworden en in 2012 zijn ingestroomd in de WGA zullen in 2014 namelijk aan de laatste werkgever worden toegerekend;
  • Zorg voor een duidelijke administratie van de tijdelijke krachten zodat de gedifferentieerde premie die het UWV voor u berekend wel gecontroleerd kan worden.

Een proactieve houding rondom zieke werknemers is voor werkgevers dus belangrijker dan ooit! Bent u werkgever en heeft u behoefte aan een goed ziekte- en re-integratiebeleid of advies over het bovenstaande? Of heeft u een andere vraag aan één van onze juristen? Laat het ons weten op vraag@wolderwijd-juristen.nl en wie weet wordt uw vraag in de krant beantwoord.

Mariëlle adviseert en procedeert op het gebied van arbeidsrecht, bestuursrecht, contractenrecht en huurrecht. Volg Mariëlle ook op LinkedIn. Bereikbaar via ducaat@wolderwijd-juristen.nl of 036 522 7007.

Meer van mr. M.S. Ducaat over bestuursrecht voor ondernemers:

Veelgestelde vragen: