Home / Actueel / Modelovereenkomst ZZP laten beoordelen

Modelovereenkomst ZZP laten beoordelen

leestijd 3 minuten. mr. Jeroen Kaspers in arbeidsrecht op 26 oktober 2016.

Op 1 mei 2016 is de Wet Deregulering beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) in werking getreden en vervangt daarmee de VAR (verklaring arbeidsrelatie). De wet kent een overgangstermijn van 1 jaar zodat vanaf 1 mei 2017 elke ondernemer in Nederland zich volledig aan deze wet aangepast moet hebben. De wet houdt -kort gezegd- in dat de opdrachtgever én opdrachtnemer gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de arbeidsrelatie en de eventuele aanspraken achteraf. Achteraf kan de belastingdienst namelijk omtrent de arbeidsrelatie oordelen dat er toch een (arbeidsrechtelijk) dienstverband (oftewel een arbeidsovereenkomst) bestaat en er ten onrechte géén loonheffingen zijn ingehouden en zijn betaald aan de belastingdienst. Indien er immers een arbeidsovereenkomst is, is de opdrachtgever ineens werkgever en in die hoedanigheid verplicht tot inhoudingen op het 'salaris' dat is uitbetaald aan de opdrachtnemer (oftewel werknemer). Partijen dienen zich goed te vergewissen van de risico's want daar wordt nogal eens lichtzinnig over gedacht. De wetgeving moet bijdragen aan het bewustwordingsproces van zowel opdrachtnemer als opdrachtgever.

Onze juristen helpen u graag bij het opstellen of beoordelen van uw modelovereenkomst. Bij de beoordeling wordt gekeken naar de hoofdlijnen van wet en jurisprudentie die nu gelden. Uit de praktijk blijkt dat partijen dit niet altijd even handig op papier zetten dus een beoordeling van de ZZP overeenkomst van opdracht is geen onnodige luxe.

In de kranten valt te lezen dat de belastindienst veel zzp overeenkomsten van opdracht afkeurt. De reden hiervoor is nog niet duidelijk. Ook valt uit de statistieken niet op te maken of de ondernemers de modelovereenkomsten verkeerd aanpassen of uberhaupt een andere overeenkomst inlevert. De geruchten gaan dat de belastingdienst er een veel nauwere definitie van arbeidsovereenkomst op na houdt dan de wetgever. Dit terwijl zowel de belastingdienst als de wetgever uit moeten gaan van exact dezelfde arbeidsrechtelijke regels. En is één arbeidsovereenkomst en (slechts) één manier van beoordeling hiervan.

Zowel de Wet op de loonbelasting als de wetten voor de diverse werknemersverzekeringen verwijzen naar de arbeidsovereenkomst zoals bedoeld in artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek. Hierin staat opgenomen: De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.

Volgens vaste jurisprudentie worden voor de aanwezigheid van een dienstbetrekking de volgende 3 criteria afgeleid uit artikel 610:

 1. de werknemer is verplicht de arbeid persoonlijk te verrichten;
 2. de werkgever is verplicht tot betaling van loon;
 3. de werknemerstaat in een gezagsverhouding tot de werkgever.

Alleen als aan alle criteria is voldaan, kan er sprake zijn van een dienstbetrekking oftewel van een civiele arbeidsovereenkomst. Als jurist arbeidsrecht weet je dan ook waar de grote verschillen (moeten) zitten om ervoor te zorgen dat er juist géén arbeidsovereenkomst is. Om die reden weten veel opdrachtgevers en opdrachtnemers ons te vinden om een zzp-overeenkomst op te stellen of te beoordelen. Indien u hier juridische hulp bij wenst dan vernemen wij dit graag van u. Onze juristen staan voor u klaar om tegen eerlijke (vaste) tarieven u te voorzien van correcte juridische hulp.

ZZP overeenkomst laten beoordelen?

Onze arbeidsrecht juristen beoordeling uw ZZP modelovereenkomst of overeenkomst van opdracht zodat u verantwoord zaken kunt doen.

ZZP overeenkomst laten opstellen?

Neem contact op met één van onze arbeidsrecht juristen voor het laten opstellen van uw ZZP modelovereenkomst of overeenkomst van opdracht

ZZP overeenkomst van opdracht

Overigens moet worden opgemerkt dat het gebruiken van een modelovereenkomst geenszins verplicht is. Ook de beoordeling van de (model)overeenkomst is niet verplicht. Wel doen ondernemers er verstandig aan om de overeenkomst te laten beoordelen door de belastingdienst. Dit neemt zes weken in beslag maar dan heeft men wel inzage in het standpunt van de belastingdienst. Al is ook dit standpunt geen 100% zekerheid. Uiteinelijk is immers de praktijk (de daadwerkelijke werkwijze van opdrachtgever en opdrachtnemer) van doorslaggevend belang, en niet zozeer hoe (en of) het op papier staat. Daar zit ook meteen het probleem van de modelovereenkomst en de beoordeling ervan. Als arbeidsrechtjurist merk ik steeds meer dat werkgevers nog in het oude (VAR-)denken zitten. Men leeft volledig in de veronderstelling dat wanneer de overeenkomst eenmaal is goedgekeurd (of men een bestaand model gebruikt) dat men dan 'off the hook' is. Dit berust echter op een vergissing en kan erg vervelende consequenties hebben. Het gaat er namelijk niet om dat je een modelovereenkomst hebt die door beide partijen ondertekend is, het gaat erom dat deze overeenkomst ook de werkwijze beschrijft die de praktijk van alledag is. Het blijft dus gaan om de feitelijke omstandigheden van het geval en niet zozeer de afspraken die partijen op papier hebben gezet.

Kortom, het is verstandig om tijdig juridisch advies in te winnen om geen onnodig risico te lopen. De kans bestaat namelijk dat, hoewel u een modelovereenkomst van de belastingdienst gebruikt, er later alsnog een arbeidsovereenkomst wordt aangenomen. Dit kan erg grote nadelige gevolgen voor partijen hebben en daarom is juridisch advies op dit gebied onontbeerlijk.

Indien u hulp wenst met betrekking tot een modelovereenkomst of overeenkomst van opdracht dan kunt u gerust contact opnemen met één van onze arbeidsrecht juristen. Wij helpen u graag met het beoordelen van uw situatie of het opstellen van een correcte modelovereenkomst of overeenkomst van opdracht waarmee u wél uit de voeten kunt.

mr. J.A. Kaspers

mr. J.A. (Jeroen) Kaspers

Jurist en Mediator

Jeroen adviseert en procedeert op het gebied van arbeidsrecht, bestuursrecht, contractenrecht en huurrecht. Volg Jeroen ook op Google+ en LinkedIn. Bereikbaar via kaspers@wjuristen.nl of 036 522 7007.

Meer van mr. J.A. Kaspers over arbeidsrecht:

Vorige: Intrekking vergunning, schadevergoeding door gemeente
Volgende: Modelovereenkomst ZZP laten opstellen

  Voordelig
  Wolderwijd Juristen is voordelig
  Vaste lage tarieven
  Gedreven
  Wolderwijd Juristen is gedreven
  Nuchter en gedreven
  Actueel
  Wolderwijd Juristen is gericht op resultaat
  Altijd up to date
  Bereikbaar
  Wolderwijd Juristen is bereikbaar
  Gemakkelijk bereikbaar
  Volg Wolderwijd

  Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Volg ons op Google+ Volg ons op LinkedIn Volg ons via RSS