Home / Actueel / Recht op second opinion bedrijfsarts

Recht op second opinion bedrijfsarts

leestijd 4 minuten. mr. Jeroen Kaspers in arbeidsrecht op 09 februari 2018.

Eén van de grootste nachtmerries van een werkgever is een (langdurig) zieke werknemer. In Nederland kan een zieke werknemer vanwege de langlopende loondoorbetalingsplicht een (kleine) mkb-er namelijk de kop kosten. Het is dan prettig als een werkgever een bedrijfsarts heeft die een eerlijk en betrouwbaar oordeel geeft over de arbeids(on)geschtikheid van de werknemer. Als een werknemer het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts, dan kan hij zich momenteel al tot het UWV wenden voor een second opinion. Dit kost de werknemer echter geld en bovendien wordt het UWV hierdoor (soms onnodig) belast. Per 1 juli 2017 komt hierin verandering. De werknemer krijgt vanaf dan namelijk een (aanvullend) recht op de reeds bestaande second opinion van het UWV waardoor een beroep op de second opinion bij het UWV wellicht vaker achterwege blijft.

Wat wijzigt?

Een zieke werknemer die twijfelt aan het oordeel van de bedrijfsarts heeft straks het wettelijke recht om een second opinion aan te vragen bij een tweede, onafhankelijke, bedrijfsarts. Op die manier zal de werknemer zich niet direct tot het UWV hoeven wenden voor een second opinion en kan, in het belang van een soepel lopend re-integratietraject, snel tot een tweede en onafhankelijk oordeel worden gekomen.

Klachtenregeling

Arboartsen en bedrijfsartsen dienen verder per 1 juli 2017 te zorgen voor een onafhankelijke klachtenregeling. Als een werkgever en/of werknemer niet tevreden is/zijn over de behandeling of begeleiding van de arbodienst en/of bedrijfsarts, dan kunnen zij zich tot deze klachtenregeling wenden. Werkgevers worden geacht om een contract af te sluiten met de arbodienst of de bedrijfsarts waarin dit soort zaken zijn vastgelegd.

Voornemens Kabinet

Het Kabinet beoogt met de voorgaande maatregel een beter functionerend bedrijfsgezondheidssysteem te creëren. De komende jaren wil het Kabinet bovendien de samenwerking tussen de reguliere zorg en bedrijfsgezondheidszorg verrbeteren en verder intensiveren. Aangezien de bedrijfsgezondheidszorg en de reguliere zorg in de praktijk nogal eens uit de pas lopen met elkaar is dit voornemen van het Kabinet geen overbodige luxe.

De definitieve ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief. De inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

mr. J.A. Kaspers

mr. J.A. (Jeroen) Kaspers

Jurist en Mediator

Jeroen adviseert en procedeert op het gebied van arbeidsrecht, bestuursrecht, contractenrecht en huurrecht. Volg Jeroen ook op Google+ en LinkedIn. Bereikbaar via kaspers@wjuristen.nl of 036 522 7007.

Meer van mr. J.A. Kaspers over arbeidsrecht:

Vorige: Wat is re-integratie Spoor 2?
Volgende: Digitaal procederen: dagvaarding wordt oproepingsbericht

  Voordelig
  Wolderwijd Juristen is voordelig
  Vaste lage tarieven
  Gedreven
  Wolderwijd Juristen is gedreven
  Nuchter en gedreven
  Actueel
  Wolderwijd Juristen is gericht op resultaat
  Altijd up to date
  Bereikbaar
  Wolderwijd Juristen is bereikbaar
  Gemakkelijk bereikbaar
  Volg Wolderwijd

  Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Volg ons op Google+ Volg ons op LinkedIn Volg ons via RSS