Wat is re-integratie Spoor 2?

leestijd 5 minuten. mr. Mariëlle Ducaat in arbeidsrecht op 10 april 2017.

Van werkgevers die kampen met arbeidsongeschikte werknemers wordt in het kader van re-integratie veel verwacht. Eén van de verplichtingen die daarbij aan de orde kan komen is het inzetten van een zogenaamd tweede spoortraject. Wat een dergelijk traject precies inhoudt en hoe dit traject dient te worden ingericht is voor veel werkgevers echter vaak onduidelijk. Met name de wat kleinere werkgevers die zelf belast zijn met de uitvoering van re-integratie weten vaak niet waar te beginnen. In veel gevallen leidt dit ertoe dat de re-integratie niet of onvoldoende van de grond komt. Dit kan tot grote nadelige gevolgen leiden voor de werkgever. Het UWV kan namelijk na twee jaar loondoorbetaling beslissen dat een werkgever nog (maximaal) een jaar het loon door moet betalen omdat er onvoldoende re-integratie inspanningen zijn verricht. Om meer inzicht te verschaffen in wat een Spoor 2 traject nu eigenlijk is en wanneer van werkgevers wordt verwacht dat zij dit inzetten volgt hierna een korte uiteenzetting over re-integratie Spoor 2.

Wat is Spoor 2 re-integratie?

Als er wordt ingezet op re-integratie tweede spoor dan betekent dit dat er gezocht wordt naar activititeiten voor de werknemer die gericht zijn op werkhervatting buiten de eigen organisatie.

Wanneer is de inzet van Spoor 2 vereist?

Als er geen zicht meer is op structurele werkhervatting binnen de eigen organisatie is het de bedoeling dat de werkgever (en werknemer) een tweede spoor traject inzetten om te bewerkstelligen dat de arbeidsongeschikte werknemer een zo groot mogelijke kans heeft om weer terug te keren in het arbeidsproces. Het tweede spoor traject dient uiterlijk binnen zes weken na de Eerstejaarsevaluatie te zijn ingezet.

Doel en vormgeving Spoor 2

Bij een tweede spoor re-integratietraject dient de werknemer actief begeleid te worden bij het vinden en verkrijgen van een geschikte functie, buiten de organisatie van de eigen werkgever. De functie moet bovendien passen bij de specifieke belastbaarheid van de werknemer. De werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor de re-integratie. Een vastgelegd re-integratieplan is daarom van belang. Het tweede spoor re-integratieplan bevat alle ondernomen en te ondernemen activiteiten van de arbeidsongeschikte werknemer. Deze activiteiten moeten uiteraard gericht zijn op (verruiming van) de mogelijkheden van de werknemer om passende arbeid te vinden buiten de eigen organisatie. Een omscholing, of opleidingstraject kan onderdeel zijn van een tweede spoor re-integratie-plan.

De werkhervatting moet een structureel karakter hebben. Dit betekent dat de werknemer na afloop van de verplichte loondoorbetalingsperiode in deze arbeid blijft werken. Het uitgangspunt is dat het om een aanstelling voor onbepaalde tijd gaat. Slechts in die gevallen waarin een aanstelling voor onbepaalde tijd niet mogelijk is, kan bij een nieuwe werkgever een aanstelling voor minimaal 6 maanden (gerekend vanaf het einde van de verplichte loondoorbetalingsperiode) worden geaccepteerd. De oorspronkelijke werkgever zal aannemelijk moeten maken dat binnen afzienbare tijd geen betere alternatieven beschikbaar zullen komen.

Hulp bij inrichting Spoor 2 re-integratie

Hoe de uiteindelijke beoordeling van het re-integratietraject door het UWV precies plaatsvindt is voor veel (kleinere) werkgevers vaak onduidelijk. Met de recentelijk gepubliceerde werkwijzer poortwachter beoogt het UWV daar verandering in te brengen. Het document beoogt inzicht en transparantie te verschaffen in de manier waarop het UWV een re-integratietraject (onder alle omstandigheden) beoordeeld. Ook bij de inzet van een tweede spoor re-integratie traject kan de werkwijzer als leidraad dienen voor werkgevers. Bent u als (kleine) werkgever belast met de re-integratie van een zieke werknemer en kunt u daarbij wel wat juridische ondersteuning gebruiken? Neem vrijblijvend contact op met één van onze juristen.

mr. M.S. Ducaat

mr. M.S. (Mariëlle) Ducaat

Jurist en Mediator

Mariëlle adviseert en procedeert op het gebied van arbeidsrecht, bestuursrecht, contractenrecht en huurrecht. Volg Mariëlle ook op Google+ en LinkedIn. Bereikbaar via ducaat@wjuristen.nl of 036 522 7007.

Meer van mr. M.S. Ducaat over arbeidsrecht:

Vorige: Wanneer komt een werkgever in aanmerking voor de overbruggingsregeling transitievergoeding?
Volgende: Recht op second opinion bedrijfsarts

  Voordelig
  Wolderwijd Juristen is voordelig
  Vaste lage tarieven
  Gedreven
  Wolderwijd Juristen is gedreven
  Nuchter en gedreven
  Actueel
  Wolderwijd Juristen is gericht op resultaat
  Altijd up to date
  Bereikbaar
  Wolderwijd Juristen is bereikbaar
  Gemakkelijk bereikbaar
  Volg Wolderwijd

  Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Volg ons op Google+ Volg ons op LinkedIn Volg ons via RSS