Home / Rechtshulp / Arbeidsrecht / Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie

Ziek zijn is nooit leuk. Het is in het belang van zowel de werknemer als de werkgever om de zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen. Ons sociaal zorgstelsel is er dan ook op gericht om de zieke werknemer zo gauw als het kan te laten integreren in zijn werkzaamheden.

Ziek, en nu? 

Als je ziek bent dien je je bij je werkgever ziek te melenden. In beginsel is de werkgever gehouden om de werknemer die arbeidsongeschikt is, dat wil zeggen, die naar medische objectieve maattstaven niet in staat is om zijn werkzaamheden te verrichten, gedurende 104 weken 70 % van zijn laatst verdiende loon door te betalen. Hiervoor zal de werknemer zich echter wel moeten houden aan de 'spelregels' van het ziektetrajact dat door de werkgever in werking moet worden gesteld zodra een werknemer zich ziek meldt. Zo zal de werknemer mee moeten werken aan door de werkgever of bedrijfsarts gegeven voorschriften of maatregelen die erop gericht zijn de werknemer in staat te stellen passende arbeid te verrichten. 
Daarnaast zal de werknemer mee moeten werken aan het opstellen en evalueren van een plan van aanpak om weer aan het werk te gaan. 

Conflicten

Regelmatig komt het voor dat gedurende het ziektetraject dingen mis gaan tussen de werkgever en de werknemer. De verhoudingen vertroebelen vaak en niet zelden mondt dit uit in conflicten. Om deze conflictueuze situaties te voorkomen adviseert Wolderwijd Juristen daarom om de regels en voorschriften van het ziektetraject goed in acht te nemen. Wij helpen u daar graag bij. Met een pro actieve houden kunnen een hoop problemen voorkomen worden. Mocht echter blijken dat het in uw situatie te laat is voor een pro actieve benadering dan zullen wij ons hard maken voor uw zaak en op zoek gaan naar de juiste reactieve benadering.

Heeft u vragen of bent u benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan telefonisch contact met ons op voor het maken van een afspraak of bekijk onze online chatmogelijkheid. We zijn eveneens altijd bereikbaar per e-mail info@wolderwijd-juristen.nl.

  Voordelig
  Wolderwijd Juristen is voordelig
  Vaste lage tarieven
  Gedreven
  Wolderwijd Juristen is gedreven
  Nuchter en gedreven
  Actueel
  Wolderwijd Juristen is gericht op resultaat
  Altijd up to date
  Bereikbaar
  Wolderwijd Juristen is bereikbaar
  Gemakkelijk bereikbaar
  Volg Wolderwijd

  Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Volg ons op Google+ Volg ons op LinkedIn Volg ons via RSS