Home / Actueel / Indeplaatsstelling andere huurder bij staken bedrijf

Indeplaatsstelling andere huurder bij staken bedrijf

leestijd 3 minuten. mr. Mariëlle Ducaat in huurrecht op 28 november 2013.

Al enkele jaren lijd ik verliest met mijn winkel in het centrum. Daar komt nog eens bij dat ik sinds enkele maanden wegens gezondheidsredenen ‘rustiger aan moet doen’ van de dokter waardoor ik genoodzaakt ben mijn bedrijf te verkopen. Ik heb reeds een geïnteresseerde koper gevonden die de winkel in hetzelfde pand nieuw leven in wil blazen. De verhuurder wil echter niet dat een andere huurder het huurcontract van de winkel voortzet. Mijn vraag is of ik dit toch van de verhuurder kan verlangen?

In het huurrecht is er voor huurders de mogelijkheid van ‘indeplaatsstelling’ geschapen om tegen de wil van een verhuurder ‘overdracht’ van de huur van een bedrijfsruimte te realiseren in verband met de overdracht van een bedrijf dat in hetzelfde pand zal worden uitgeoefend. In eerste instantie zal een huurder vaak zelf met de verhuurder overleggen om te bekijken wat de mogelijkheden zijn voor de indeplaatsstelling. Indien de verhuurder weigert om medewerking te verlenen aan de indeplaatsstelling kan een huurder een machtiging van de rechter vorderen om een derde als huurder in zijn plaats te stellen. Om een dergelijke machtiging te verkrijgen zijn enkele vereisten waaraan de (nieuwe) huurder zal moeten voldoen:

Zwaarwichtig belang
De huurder (of een ander die het bedrijf in de bedrijfsruimte uitoefent) zal moeten aantonen dat hij een zwaarwichtig belang heeft bij de overdracht van het bedrijf. Een louter financieel belang wordt in de rechtspraak al beschouwd als ‘zwaarwichtig belang’.

Een belangenafweging in het voordeel van huurder
De rechter zal bekijken welk belang de huurder heeft bij de indeplaatsstelling en welk belang de verhuurder heeft om de indeplaatsstelling tegen te houden. De belangenafweging zal in het voordeel van de huurder uit moeten vallen om een machtiging van de rechter te verkrijgen.

Tijdig instellen vordering tot indeplaatsstelling
In beginsel moet de machtiging tot indeplaatsstelling gevorderd worden vóórdat de bedrijfsoverdracht wordt gerealiseerd. De machtiging tot indeplaatsstelling kan ook nog wel na de bedrijfsoverdracht worden gevorderd, mits de huurder zo snel mogelijk na de bedrijfsoverdracht het nodige heeft gedaan om de huuroverdracht te bewerkstelligen.

Nieuwe huurder biedt voldoende waarborg voor volledige nakoming van de overeenkomst en voor behoorlijke bedrijfsvoering.
Indien valt te verwachten dat de nieuwe verhuurder zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst niet zal kunnen nakomen zal de rechter niet gauw overgaan tot verlenen van de machtiging.

Overigens kan ook geen machtiging tot indeplaatsstelling worden verleend als de voorgestelde nieuwe huurder de bedrijfsruimte wil gebruiken voor de uitoefening van een ander bedrijf dan voordien het geval was. In veel zaken gaat hier de discussie over want het is niet altijd eenvoudig vast te stellen of er sprake is van ‘eenzelfde bedrijf’ of niet. Voor meer informatie verzoeken wij u om een afspraak te maken of tijdens ons open inloopspreekuur (dinsdagmiddag 13:30 – 15:50) langs te komen.

mr. M.S. Ducaat

mr. M.S. (Mariëlle) Ducaat

Jurist en Mediator

Mariëlle adviseert en procedeert op het gebied van arbeidsrecht, bestuursrecht, contractenrecht en huurrecht. Volg Mariëlle ook op Google+ en LinkedIn. Bereikbaar via ducaat@wjuristen.nl of 036 522 7007.

Meer van mr. M.S. Ducaat over huurrecht:

Vorige: Bijstandsuitkering bij samenwonen
Volgende: Kosten van een gerechtelijke procedure

  Voordelig
  Wolderwijd Juristen is voordelig
  Vaste lage tarieven
  Gedreven
  Wolderwijd Juristen is gedreven
  Nuchter en gedreven
  Actueel
  Wolderwijd Juristen is gericht op resultaat
  Altijd up to date
  Bereikbaar
  Wolderwijd Juristen is bereikbaar
  Gemakkelijk bereikbaar
  Volg Wolderwijd

  Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Volg ons op Google+ Volg ons op LinkedIn Volg ons via RSS