• Wolderwijd logo
 
header jurist

Kosten van een gerechtelijke procedure

Wat zijn de kosten van een gerechtelijke procedure indien ik verlies?

Kosten van een gerechtelijke procedure

3 minuten mr. Jeroen Kaspers contractenrecht voor ondernemers 29 november 2013 2022

'Enige tijd geleden heb ik mijn woning door een schilder volledig laten schilderen. Dit heeft me een hoop geld gekost maar het resultaat is helaas verre van wat ik verwacht had. De schilder is weliswaar een keer terug geweest maar nog altijd zijn er teveel dingen niet netjes afgewerkt. Ik sta nu op het punt om via een gerechtelijke procedure schadevergoeding te vorderen maar ik wil graag weten welke extra kosten er aan een dergelijke procedure verbonden zijn indien ik de procedure verlies. Kunnen jullie me hierover iets meer vertellen?’

De procedurele kosten en het procesbelang van een zaak moeten altijd goed tegen elkaar worden afgewogen alvorens u besluit om een gerechtelijke procedure te starten. Er bestaat immers altijd een risico dat u door een rechter (deels) in het ongelijk gesteld wordt en dat u (deels) geconfronteerd wordt met een proceskostenveroordeling. Maar wat valt er nu eigenlijk allemaal onder deze ‘proceskostenveroordeling’ en in welke gevallen dient u deze te betalen?

Een proceskostenveroordeling in een civiele procedure bestaat uit verschillende componenten:

  • Griffierechten van de wederpartij. Omdat er verschillende categorieën griffierechten bestaan is het goed mogelijk dat de griffierechten van de wederpartij hoger zijn dan uw eigen griffierechten. Dit is het geval indien u procedeert tegen een rechtspersoon voor wie hogere griffierechten in rekening worden gebracht;
  • Deurwaarderskosten voor het uitbrengen van de dagvaarding, de betekening van het vonnis en de kosten voor de tenuitvoerlegging van het vonnis;
  • Salaris gemachtigde, dit wordt ook wel het liquidatietarief genoemd. Hierbij wordt op basis van een vaststaand puntenstelsel een salaris toegekend aan de gemachtigde in de procedure. Voor iedere proceshandeling geldt een bepaald aantal punten. Dit aantal punten wordt vervolgens vermenigvuldigt met het salaris van de gemachtigde. Het salaris is ook landelijk vastgelegd en afhankelijk van het belang van de zaak. De stelregel is Hierbij geldt; hoe hoger het belang van de zaak, hoe hoger het salaris van de gemachtigde. Bij een zaak met een belang van € 2.500 wordt het salaris van de gemachtigde dus op een lager tarief vastgesteld dan bij een zaak van € 10.000. Dit terwijl de proceshandeling hetzelfde kunnen zijn.
  • Overige procedurele kosten. Dit kunnen bijvoorbeeld kosten zijn voor deskundigen die zijn opgeroepen in de procedure.

In een civiele procedure wordt de partij die in het ongelijk is gesteld meestal in de proceskosten veroordeeld. Veelal besluit de rechter dat beide partijen ‘een beetje gelijk’ hebben. Elke partij draagt dan zijn eigen kosten.

Betalingsregeling
Indien u in de proceskosten bent veroordeeld is het vaak mogelijk om een betalingsregeling hiervoor te treffen. U dient dan zelf contact op te nemen met de deurwaarder. De deurwaarder is verplicht om bij het maken van afspraken omtrent een betalingsregeling rekening te houden met uw persoonlijke financiële situatie. U moet namelijk voldoende bestedingsruimte behouden voor levensonderhoud. Hiervoor is de zogenaamde ‘beslagvrije voet’ wettelijk vastgesteld. Deze komt neer op 90% van het voor u sociaal geldend minimumloon. Er kan dus enkel beslag gelegd worden op het inkomen dat deze beslagvrije voet te boven gaat. Als u de proceskosten niet betaalt en ook geen betalingsregeling treft loopt u het risico op een forse verhoging van de schuld door extra deurwaarderskosten.

Twijfelt u of u een juridische procedure moet starten? Neem dan goed het procesbelang en de proceskosten mee in overweging. Uw jurist kan u hieromtrent nader informeren. Ook indien u al enige tijd rondloopt met een andere juridische vraag, laat het onze Juristen weten en stuur uw vraag naar ons op.

mr. J.A. Kaspers

mr. J.A. (Jeroen) Kaspers


Jurist en Mediator

Jeroen adviseert en procedeert op het gebied van arbeidsrecht, contractenrecht en huurrecht. Als mediator begeleidt Jeroen bij conflict of echtscheiding. Volg Jeroen ook op LinkedIn. Bereikbaar via kaspers@wolderwijd-juristen.nl of 036 522 7007.

Meer van mr. J.A. Kaspers over contractenrecht voor ondernemers:

Veelgestelde vragen: