• Wolderwijd logo
 
header jurist

Het AVG dak gaat eraf!

In deze bijdrage wordt in het kort uiteengezet wat de AVG inhoudt en hoe organisaties zich het beste kunnen voorbereiden

Het AVG dak gaat eraf!

3 minuten mr. Jeroen Kaspers contractenrecht voor ondernemers 19 april 2018 2023

Het is bijna zover....vanaf 25 mei 2018 is het einde van de Wet bescherming persoonsgegevens een feit en moeten alle organisaties binnen de EU voldoen aan dezelfde nieuwe privacywetgeving. In Nederlandse termen ook wel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd. Hoewel wordt gesproken van ''nieuwe privacywetgeving'' is de AVG verre van nieuw. Reeds in april 2016 is de definitieve versie van de AVG goedgekeurd in de eerste lezing door het Europees parlement. Op 25 mei 2016 is de AVG vervolgens al in werking getreden. Decentrale overheden hadden na inwerkingtreding van de AVG twee jaar om zich aan de regels te houden (art. 99 AVG). De datum van toepassing van de AVG en intrekking van de richtlijn licht echter op 25 mei 2018. Omdat vanaf dat moment de Wbp ook komt te vervallen is het (nood)zaak dat organisaties vóór 25 mei 2018 de juiste maatregelen nemen om uiterlijk op deze datum ''AVG-compliant'' te zijn.

Geldt de AVG ook voor mij? 

Hoewel de Verordening al twee jaar in werking is getreden zijn er maar weinig organisaties die op dit moment al (volledig) voldoen aan de regelgeving van de AVG. Dat komt vooral omdat bij veel, met name kleinere bedrijven en zzp-ers, de gedachte heeft geleefd dat de AVG op hen niet van toepassing zou zijn. Dat is echter een misvatting. De AVG is namelijk van toepassing op elke organisatie (of persoon) die gevestigd is in de EU, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein en die persoonsgegevens verwerkt. Wanneer verwerkt u dan precies persoonsgegevens? Dat doet u bijvoorbeeld al als u de naw gegevens van uw klant opslaat in een CRM-systeem of zelfs als u een e-mailadres van een (potentiële) prospect opslaat. 

Hoe wordt mijn organisatie AVG-compliant? 

Om u zo goed mogelijk voor te bereiden op de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben wij, speciaal voor zzp-ers en mkb-ondernemingen een kort stappenplan ontwikkeld om uw organisatie zo snel en efficiënt mogelijk AVG-compliant te maken. Geïnteresseerd in hoe wij dat doen en wat daarvan de kosten zijn? Bekijk hier onze folder en neem contact op met één van onze juristen. Wij helpen u graag verder op weg. 

mr. J.A. Kaspers

mr. J.A. (Jeroen) Kaspers


Jurist en Mediator

Jeroen adviseert en procedeert op het gebied van arbeidsrecht, contractenrecht en huurrecht. Als mediator begeleidt Jeroen bij conflict of echtscheiding. Volg Jeroen ook op LinkedIn. Bereikbaar via kaspers@wolderwijd-juristen.nl of 036 522 7007.

Meer van mr. J.A. Kaspers over contractenrecht voor ondernemers:

Veelgestelde vragen: