• Wolderwijd logo
 
header jurist

Een vaststellingsovereenkomst is maatwerk

Vaststellingsovereenkomsten worden in zeer uiteenlopende situaties gebruikt. Veruit de meest bekende situatie is in het

Een vaststellingsovereenkomst is maatwerk

3 minuten mr. Jeroen Kaspers contractenrecht voor ondernemers 14 juni 2016 2022

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

De vaststellingsovereenkomst heeft zijn eigen plaats in de wet in artikel 7:900 van het Burgerlijk wetboek. De vaststellingsovereenkomst is bedoeld ''ter voorkoming van onzekerheden of geschillen omtrent hetgeen tussen partijen rechtens geldt.''

Vaststellingsovereenkomst in het arbeidsrecht

Veruit de meest voorkomende situatie waarin een vaststellingsovereenkomst wordt gebruikt, is in het geval van beëindiging van een dienstverband. Een werkgever wenst bijvoorbeeld tot beëindiging van het dienstverband over te gaan en de werknemer staat hier welwillend tegenover. Maar er schuilt een probleem. De werknemer loopt het risico om verwijtbaar werkloos te worden als hij zonder meer akkoord gaat met een beëindiging van zijn dienstverband. Om te voorkomen dat de werknemer verwijtbaar werkloos wordt is het daarom onontbeerlijk om een vaststellingsovereenkomst op te stellen. Met deze vaststellingsovereenkomst kan de werknemer naar het UWV om, indien noodzakelijk, een ww-uitkering aan te vragen.

Inhoud vaststellingsovereenkomst arbeidsrecht

Hoewel een vaststellingsovereenkomst vaak vanuit een bepaalde standaard wordt opgesteld is en blijft het toch altijd maatwerk. De reden waarom er een vaststellingsovereenkomst wordt gesloten en de manier waarop dit gebeurd zijn namelijk belangrijke factoren om vast te stellen of de inhoud van de overeenkomst passend en correct is voor de situatie. Er dienst sowieso aan een aantal formele vereisten te worden voldaan maar daarnaast biedt een vaststellingsovereenkomst ook vrijwel altijd ruimte voor onderhandeling. Behalve om de overeenkomst te laten controleren op de formele aspecten loont het daarom de moeite om ook na te gaan of de overeenkomst passend is voor uw specifieke situatie. Juist die passendheid is per werknemer verschillend en daarom is het nimmer raadzaam om, zonder externe controle, de vaststellingsovereenkomst klakkeloos te ondertekenen. Zelfs niet als deze van de site van het UWV zelf afkomt. Heeft u een vaststellingsovereenkomst ontvangen en wilt u nagaan of dit passend is voor uw situatie? Informeer bij één van onze juristen voor de werknemerscheck en laat ''vaststellen'' dat uw overeenkomst gereed is voor ondertekening (of niet).

mr. J.A. Kaspers

mr. J.A. (Jeroen) Kaspers


Jurist en Mediator

Jeroen adviseert en procedeert op het gebied van arbeidsrecht, contractenrecht en huurrecht. Als mediator begeleidt Jeroen bij conflict of echtscheiding. Volg Jeroen ook op LinkedIn. Bereikbaar via kaspers@wolderwijd-juristen.nl of 036 522 7007.

Meer van mr. J.A. Kaspers over contractenrecht voor ondernemers:

Veelgestelde vragen: