• Wolderwijd logo
 
header jurist

Abonnement van de sportschool opzeggen

Hoe kan ik mijn sportschool abonnement opzeggen?

Abonnement van de sportschool opzeggen

3 minuten mr. Jeroen Kaspers contractenrecht voor ondernemers 10 mei 2013 2022

Ik heb al jarenlang een abonnement bij een sportschool. Nu wil ik mijn sportabonnement opzeggen. Waarmee moet ik rekening houden bij het opzeggen van mijn sportabonnement?

Allereerst bedankt voor uw vraag. Sinds 1 december 2011 gelden er nieuwe regels (wet van Dam) voor bepaalde abonnementen en contracten wat nogal eens verwarring veroorzaakt bij sportscholen en onze cliënten.

Wanneer u kunt opzeggen hangt af van uw situatie en de periode van het abonnement. Bij sportscholen wordt veelal gewerkt met jaarabonnementen. Voor invoering van de wet van Dam sloot u een jaarabonnement af dat telkens werd verlengd met opnieuw een nieuw jaarabonnement. Sinds de komst van de wet van Dam mag een jaarabonnement niet meer telkens met een jaar worden verlengd. Uw sportschoolabonnement (dit geldt overigens ook voor energiecontracten en telefooncontracten) wordt omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd waarbij u een opzegtermijn heeft van een maand.

De voorgaande regeling geldt niet voor alle abonnementen. Enkele uitzonderingen:

  • Bij mobiele telefonie hangt een meerderjarig contract vaak samen met het feit dat een gratis toestel wordt verschaft. Dit contract loopt de gehele periode en kan enkel afgekocht worden.
  • Wanneer na het eerste jaarabonnement een nieuw jaarabonnement wordt aangeboden en dit wordt geaccepteerd. In deze situatie geldt het nieuwe jaarabonnement omdat partijen een nieuw abonnement zijn aangegaan.
  • Verenigingen (voetbalvereniging, ) vallen niet onder de wet van Dam. Sport-/fitnessscholen zijn over het algemeen geen verenigingen. Hoewel men spreekt over leden zijn dit formeel juridisch gezien ‘klanten’.
  • Abonnementen op bladen en tijdschriften mogen in bepaalde gevallen wel stilzwijgend verlengd worden. De periode waarmee verlengd mag worden is maximaal drie maanden.

Hoe dient u op te zeggen?
Sinds de komst van de Wet van Dam kunt u opzeggen op dezelfde manier als waarop u het abonnement hebt afgesloten. Indien u bijvoorbeeld een abonnement via het internet heeft afgesloten dan kunt u dit dus ook via internet opzeggen. Dit zorgt ervoor dat u als consument beter beschermd wordt.

Dus wilt u weten of uw sportabonnement stilzwijgend wordt verlengd of omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd? Kijk in de algemene voorwaarden van de desbetreffende sportschool en controleer of dit klopt met de wettelijke regels. Of vraag het even na bij de sportschool.

mr. J.A. Kaspers

mr. J.A. (Jeroen) Kaspers


Jurist en Mediator

Jeroen adviseert en procedeert op het gebied van arbeidsrecht, contractenrecht en huurrecht. Als mediator begeleidt Jeroen bij conflict of echtscheiding. Volg Jeroen ook op LinkedIn. Bereikbaar via kaspers@wolderwijd-juristen.nl of 036 522 7007.

Meer van mr. J.A. Kaspers over contractenrecht voor ondernemers:

Veelgestelde vragen: