Einde No-riskpolis, einde arbeidsovereenkomst?

leestijd 3 minuten. mr. Jeroen Kaspers in arbeidsrecht op 19 mei 2016.

Wat is een no-riskpolis?

Als u iemand met een arbeidshandicap of ziekte in dienst neemt, kunt u vaak gebruik maken van een no-riskpolis. Als de werknemer dan ziek wordt betaalt het UWV de Ziektewet-uitkering die een groot deel van de loonkosten dekt. Dit wordt de ''no-riskpolis'' genoemd.

Termijn no-riskpolis?

Een no-riskpolis geldt 5 jaar en vangt aan op de eerste werkdag. Als de desbetreffende werknemer binnen de periode van 5 jaar ziek wordt, betaalt het UWV maximaal 2 jaar de Ziekte-wetuitkering. In geval de werknemer een Wajong-uitkering heeft (gehad) of een WSW-indicatie heeft geldt de no-riskpolis zolang hij werkt. Er geldt dan geen beperkting in de termijn.

Onderzoek of u een no-risker in dienst heeft

U mag een nieuwe werknemer na 2 maanden vragen of hij in het verleden een uitkering heeft gehad en of hij recht heeft op een no-riskpolis. Vaak weet u dit niet direct omdat werknemers dit niet (direct) melden bij de sollicitatie. Vraag er dus naar bij uw werknemer, zo weet u waar u recht op heeft.

Einde polis, einde dienstverband?

Als u een no-risker in dienst neemt en u sluit een normale arbeidsovereenkomst met hem af dan eindigt de arbeidsovereenkomst niet automatisch op het moment dat de no-riskpolis eindigt. U moet hiervoor dus wel iets vastleggen in de arbeidsovereenkomst. U kunt als ontbindende voorwaarde opnemen dat de arbeidsovereenkomst eindigt als de werknemer geen recht (meer) heeft op een no-riskpolis. In een uitspraak bij de Rechtbank Limburg (RBLIM:2015:6597)heeft de rechter geoordeeld dat een beding dat bepaalt dat de arbeidsovereenkomst zal eindigen indien de no-riskpolis komt te vervallen, niet in strijd is met de wet. De rechter vond dat beëindiging van de no-riskpolis niet voor rekening van de werkgever mocht komen. Overgigens blijft het zaak om per geval te bekijken of een ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst kán én raadzaam is. De rechter zal per geval bekijken of de ontbindende voorwaarde geldig is en kijkt daarbij naar de aard, inhoud en context van de voorwaarde. Wij kunnen u helpen bij het opstellen van een ontbindende voorwaarde en kunnen u tevens adviseren omtrent de risico's hiervan.

mr. J.A. Kaspers

mr. J.A. (Jeroen) Kaspers

Jurist en Mediator

Jeroen adviseert en procedeert op het gebied van arbeidsrecht, bestuursrecht, contractenrecht en huurrecht. Volg Jeroen ook op Google+ en LinkedIn. Bereikbaar via kaspers@wjuristen.nl of 036 522 7007.

Meer van mr. J.A. Kaspers over arbeidsrecht:

Vorige: Wordt de transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid afgeschaft?
Volgende: Een vaststellingsovereenkomst is maatwerk

  Voordelig
  Wolderwijd Juristen is voordelig
  Vaste lage tarieven
  Gedreven
  Wolderwijd Juristen is gedreven
  Nuchter en gedreven
  Actueel
  Wolderwijd Juristen is gericht op resultaat
  Altijd up to date
  Bereikbaar
  Wolderwijd Juristen is bereikbaar
  Gemakkelijk bereikbaar
  Volg Wolderwijd

  Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Volg ons op Google+ Volg ons op LinkedIn Volg ons via RSS