Home / Actueel / Kan werkgever vestiging of locatie wijzigen?

Kan werkgever vestiging of locatie wijzigen?

leestijd 3 minuten. mr. Mariëlle Ducaat in arbeidsrecht op 03 augustus 2016.

We krijgen vaak de vraag van zowel werkgevers als werknemers of het is toegestaan om een overeengekomen standplaats (de werklocatie, werkplek of vestiging) te wijzigen. Ons antwoord is altijd hetzelfde (en dus altijd anders): dat is afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval. Dat het echter niet zonder meer vereist is dat er een eenzijdig wijzigingsbeding (zie: definitie eenzijdig wijzigingsbeding) in de arbeidsovereenkomst is opgenomen bewijst de volgende casus maar weer.

Werkgever wenst vestiging te wijzigen

Een werknemer werkte bij een grote ambulancedienst met diverse vestigingen en werkte daar op dezelfde vestiging/locatie als zijn partner. De werkgever had recent nieuw beleid onwikkeld waarbij het niet langer was toegestaan dat familie en/of partners op dezelfde vestiging werkzaam waren. Dit beleid was goedgekeurd door de OR en vanwege dit veranderde beleid gaf de werkgever per brief aan de werknemer te kennen dat de locatie van de werknemer in de toekomst zou gaan wijzigen. De werknemer werd opgedragen niet langer in vestiging A maar voortaan in vestiging B aan het werk te gaan.

Werknemer wenst ongewijzigde vestiging

De werknemer startte een kort geding tegen de werkgever waarin hij zich op het standpunt stelde dat hij door zijn werkgever niet gedwongen kon worden om voortaan vanuit een andere vestiging te werken. Op grond van de arbeidsovereenkomst was met de werknemer een vaste standplaats (vestiging of locatie) overeengekomen en het enkele feit dat tevens in de arbeidsovereenkomst stond dat de werknemer opgedragen kon worden om andere werkzaamheden te verrichten maakte volgens de werknemer niet dat zijn standplaats zonder meer gewijzigd kon worden. Werknemer wenste dan ook ongewijzigde voortzetting van zijn arbeidsvoorwaarden, namelijk werkzaam blijven op vestiging A.

Nieuw beleid werkgever

Werkgever dacht daar anders over. Volgens werkgever was de bepaling waarin stond opgenomen dat zij gerechtigd was om de werknemer andere werkzaamheden op te dragen een verkapt eenzijdig wijzigingsbeding. Derhalve kon werkgever in redelijkheid van werknemer verlangen dat deze zich aan het nieuw ontwikkelde beleid conformeerde en dat hij instemde met de wijziging van zijn standplaats.

Oordeel rechter

Hoewel de rechter niet meeging in het betoog van de werkgever dat er een eenzijdig wijzigingsbeding was overeengekomen tussen partijen kwam de rechter in zijn uitspraak wel tot de conclusie dat op grond van het goed werknemerschap in dit geval van de werknemer verlangd mocht worden dat hij instemde met de standplaatswijziging. De rechter oordeelde als volgt: ''Bij de vraag of van de werknemer aanvaarding van een wijziging van de overeenkomst op grond van het goed werknemerschap kan worden gevergd dient in de eerste plaats te worden onderzocht of de werkgever in de gewijzigde omstandigheden als goed werkgever aanleiding heeft kunnen vinden tot het doen van een voorstel tot wijziging, waarbij alle omstandigheden van het geval in aanmerking moeten worden genomen. Als daarvan sprake is, dient vervolgens te worden onderzocht of aanvaarding van het voorstel van het door de werkgever gedane redelijke voorstel in redelijkheid van de werknemer gevergd kan worden. Als ook dat het geval is, komt de werknemer het niet toe het voorstel tot wijziging te weigeren (vgl. HR 11 juli 2008, JAR 2008/204, Mammoet/Stoof).''

Van de vereiste gewijzigde omstandigheden was naar het oordeel van de rechter sprake. Op basis van het nieuwe beleid kon werkgever volgens de rechter gerechtvaardigd aan werknemer het voorstel doen om zijn standplaats te wijzigen. Tenslotte oordeelde de rechter dat het voorstel van de werkgever tot wijziging van de werklocatie redelijk was in dit geval (mede ingegeven door het feit dat het was goedgekeurd door de OR) en dat in redelijkheid van de werknemer verwacht kon worden om hiermee in te stemmen, met name vanwege het feit dat het rooster van de werknemer het komende jaar ongewijzigd zou blijven, op zijn standplaatswijziging na.

Conclusie wijziging vestiging

Zo blijkt maar weer dat zelfs indien geen eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen er op grond van goed werknemerschap toch een hoop mogelijk is voor de werkgever en een hoop verlangd kan worden van de werknemer. Zoals altijd is alles afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval. Laat u daarom goed inlichten als u te maken heeft met mogelijke veranderingen op het werk. Onze juristen helpen u daar graag bij!

mr. M.S. Ducaat

mr. M.S. (Mariëlle) Ducaat

Jurist en Mediator

Mariëlle adviseert en procedeert op het gebied van arbeidsrecht, bestuursrecht, contractenrecht en huurrecht. Volg Mariëlle ook op Google+ en LinkedIn. Bereikbaar via ducaat@wjuristen.nl of 036 522 7007.

Meer van mr. M.S. Ducaat over arbeidsrecht:

Vorige: Aanzegverplichting: werknemer verzoekt om betaling aanzegvergoeding
Volgende: Hoever mag ik mijn aansprakelijkheid uitsluiten in algemene voorwaarden?

  Voordelig
  Wolderwijd Juristen is voordelig
  Vaste lage tarieven
  Gedreven
  Wolderwijd Juristen is gedreven
  Nuchter en gedreven
  Actueel
  Wolderwijd Juristen is gericht op resultaat
  Altijd up to date
  Bereikbaar
  Wolderwijd Juristen is bereikbaar
  Gemakkelijk bereikbaar
  Volg Wolderwijd

  Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Volg ons op Google+ Volg ons op LinkedIn Volg ons via RSS