Home / Woordenboek / Eenzijdig wijzigingsbeding

Definitie Eenzijdig wijzigingsbeding

Betekenis Eenzijdig wijzigingsbeding in arbeidsrecht

De werkgever kan het recht bedingen om de arbeidsovereenkomst te wijzigen door een eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen. De werkgever dient alsnog wel een zwaarwichtig belang bij de wijziging te hebben alvorens hij het beding kan gebruiken. Het eenzijdig wijzigingsbeding kan met name worden ingezet voor collectieve wijzigingen in arbeidsvoorwaarden (niet zijnde cao) waarbij werkgever behoefte heeft aan snel inspringen op gewijzigde omstandigheden (bijvoorbeeld het wijzigen van een locatie of vestiging).

Juridisch kader eenzijdig wijzigingsbeding

Artikel 7:613 van het Burgerlijk Wetboek (art. 7:613 BW)

De werkgever kan slechts een beroep doen op een schriftelijk beding dat hem de bevoegdheid geeft een in de arbeidsovereenkomst voorkomende arbeidsvoorwaarde te wijzigen, indien hij bij de wijziging een zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het belang van de werknemer dat door de wijziging zou worden geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.

Vindplaats eenzijdig wijzigingsbeding in de wet

Burgerlijk Wetboek
Boek 7. Arbeidsrecht
Titel 10. Arbeidsovereenkomst
Afdeling 1. Algemene bepalingen
Artikel 613

Betekenis Eenzijdig wijzigingsbeding in het Juridische woordenboek van Wolderwijd.

mr. M.S. Ducaat

mr. M.S. (Mariëlle) Ducaat

Jurist en Mediator

Mariëlle adviseert en procedeert op het gebied van arbeidsrecht, bestuursrecht, contractenrecht en huurrecht. Volg Mariëlle ook op Google+ en LinkedIn. Bereikbaar via ducaat@wjuristen.nl of 036 522 7007.

Meer van mr. M.S. Ducaat over arbeidsrecht:

Vorige: Aanmanen
Volgende: Exoneratiebeding

  Voordelig
  Wolderwijd Juristen is voordelig
  Vaste lage tarieven
  Gedreven
  Wolderwijd Juristen is gedreven
  Nuchter en gedreven
  Actueel
  Wolderwijd Juristen is gericht op resultaat
  Altijd up to date
  Bereikbaar
  Wolderwijd Juristen is bereikbaar
  Gemakkelijk bereikbaar
  Volg Wolderwijd

  Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Volg ons op Google+ Volg ons op LinkedIn Volg ons via RSS