• Wolderwijd logo
 
header jurist

Het verloop van een juridische procedure

Hoe verloopt een juridische procedure van begin tot het einde?

Het verloop van een juridische procedure

3 minuten mr. Jeroen Kaspers kantoor 06 juni 2013 2022

Beste Wolderwijd Juristen, ik zit met een praktische juridische vraag en zag dat jullie deze behandelen in jullie wekelijkse column. De vraag is als volgt: Ik heb een dagvaarding ontvangen en vraag me af hoe een juridische procedure bij de Rechtbank precies verloopt?

Dit is inderdaad een erg praktische vraag. Het verloop van een juridische procedure is erg afhankelijk van het specifieke geschil en de opstelling van partijen. Ons doel is altijd om procedures te voorkomen maar heel af en toe blijkt het een noodzakelijk middel.

Een civiele procedure begint met een dagvaarding die door een deurwaarder wordt betekend bij de gedaagde en wordt aangebracht bij de rechtbank. Afhankelijk van het geschil is een bepaalde rechter bevoegd. Voor arbeidszaken, huurzaken en geldvorderingen tot € 25.000,- bijvoorbeeld is de kantonrechter bevoegd. Het voordeel van de kantonrechter is dat er kortere termijnen gelden en een advocaat niet verplicht is.

Wanneer de dagvaarding bij de kantonrechter wordt aangebracht moet de eisende partij griffierecht betalen. De hoogte van het griffierecht hangt onder andere af van de hoogte van de vordering.

Op de dagvaarding staat vermeld wanneer de gedaagde dient te verschijnen ter terechtzitting van de rechtbank. Het is raadzaam om op dit moment rechtshulp in te schakelen. Het is namelijk niet de bedoeling dat u feitelijk bij de rechtbank verschijnt. U moet zich schriftelijk melden (stellen) in de procedure. Namens u stelt de jurist zich bij de rechtbank. De gedaagde partij krijgt dan vier weken om te reageren op de dagvaarding (de reactie wordt ‘Conclusie van Antwoord’ genoemd). In sommige gevallen vraagt de jurist uitstel aan (wederom vier weken) om de benodigde informatie te verzamelen en goed op papier te krijgen.

Nadat partijen verhinderdata hebben opgegeven wordt er door de rechtbank een hoorzitting gepland. Tijdens een hoorzitting verschijnen partijen bij de rechter voor beantwoording van vragen en nadere toelichting van ieders standpunt. Tijdens de hoorzitting wordt tegenwoordig vrijwel altijd gekeken of partijen er in onderling overleg toch niet uit kunnen komen (schikking). Mochten partijen toch een uitspraak wensen dan doet de rechter meestal binnen vier weken uitspraak. De verliezende partij moet zich houden aan het vonnis en wordt soms veroordeeld in de (fictieve) proceskosten. In de praktijk is dit vaak maar een klein deel van de werkelijk gemaakte kosten. Procederen kost beide partijen dus geld.

Wanneer de verliezende partij zich niet houdt aan het vonnis kan de jurist een deurwaarder inschakelen om zodoende nakoming te eisen. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld beslaglegging. Hopelijk heeft u nu een goed beeld van wat er gaat gebeuren.

Heeft u een vraag voor onze wekelijkse column? Laat het ons weten en stuur uw vraag naar vraag@wolderwijd-juristen.nl Wie weet is uw vraag de volgende ‘vraag van de week’!

mr. J.A. Kaspers

mr. J.A. (Jeroen) Kaspers


Jurist en Mediator

Jeroen adviseert en procedeert op het gebied van arbeidsrecht, contractenrecht en huurrecht. Als mediator begeleidt Jeroen bij conflict of echtscheiding. Volg Jeroen ook op LinkedIn. Bereikbaar via kaspers@wolderwijd-juristen.nl of 036 522 7007.

Meer van mr. J.A. Kaspers over kantoor:

Veelgestelde vragen: