Home / Actueel / Overgangsregeling transitievergoeding 1 juli 2015

Overgangsregeling transitievergoeding 1 juli 2015

leestijd 3 minuten. mr. Mariëlle Ducaat in arbeidsrecht op 24 februari 2015.

Het was even spannend hoe de hazen zouden lopen toen de discussie losbarstte over de ongewenste neveneffecten van de nieuwe ontslagregeling die per 1 juli 2015 in werking treedt. Vanaf dat moment hebben flexwerkers namelijk recht op een transitievergoeding als na ten minste twee jaar de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd door de werkgever. In het oorspronkelijke voorstel was bepaald dat de hoogte van de transitievergoeding wordt bepaald op grond van de gewerkte periodes van voor 1 juli 2015. Hierbij werd dan vastgehouden aan de toekomstig vereiste onderbrekingsperiode van 6 maanden om de keten te kunnen onderbreken. Dit stuitte op massale kritiek vanuit de werkgevers. Tot dusver hielden bedrijven er namelijk rekening mee dat, overeenkomstig de huidige regeling, een onderbrekingsperiode van ten minste drie maanden tussen twee contracten voldoende was om de keten te onderbreken. Daardoor is er volgens het huidige regime geen sprake van een vast dienstverband en is dus de ontlagvergoeding niet verschuldigd.

Nieuwe ketenregeling

Volgens de nieuwe ketenregeling is echter een onderbreking van maar liefst zes maanden nodig en zou dit ook met terugwerkende kracht gaan gelden. Dit betekent dat bijvoorbeeld een horecawerknemer die al vijftien jaar werkt voor eenzelfde werkgever maar door de (natuurlijke) onderbreking van het seizoen (telkens vier maanden eruit) nooit in vaste dienst is getreden volgens de nieuwe regeling wél aanspraak zou (kunnen) maken op een door de jaren heen opgebouwde transitievergoeding omdat de onderbreking van vier maanden volgens de nieuwe regeling te kort is om de keten te onderbreken. De (gerechtvaardigde) vrees bestond aldus dat de werkgever wel oppast om deze horeca werknemer na 1 juli 2015 opnieuw in dienst te nemen aangezien er dan aan het eind van het seizoen afgerekend dient te worden met de werknemer over de afgelopen vijftien jaar! Vooral seizoensmedewerkers zouden hiermee de dupe worden van deze regeling. Om die reden is er een oproep aan minister Asscher gedaan om hierover in gesprek te gaan met de vakbonden en de werkgevers.

Dat heeft de minster inmiddels gedaan en als resultaat daarvan komt er een overgangsregeling voor de transitievergoeding. Door de overgangsregeling telt straks alleen het arbeidsverleden van tijdelijke krachten vanaf 1 juli 2012 -met een onderbreking korter dan zes maanden- mee voor de transitievergoeding. Op die manier wordt voorkomen dat werkgevers vanwege de opbouw van de transitievergoeding de werknemers niet zouden aannemen. Tijdelijke arbeidsovereenkomstn van voor 1 juli 2012 tellen alleen mee met een onderbreking van ten hoogste drie maanden.

Daarnaast bepaalt de overgangsregeling dat de werkgever de werknemer niet direct een transitievergoeding hoeft te betalen als hij de garantie biedt dat een werknemer binnen zes maanden weer aan het werk kan. Op die manier voorkomt een werkgever dat hij na 1 juli 2015 meteen na afloop van een tijdelijk contract een transitievergoeding verschuldigd zou zijn. Voor een tijdelijke werknemer die binnen maximaal zes maanden na het aflopen van zijn contract een vast contract krijgt aangeboden, dat ingaat op of na 1 juli 2015, telt de periode tussen 1 juli 2012 en 1 juli 2015 alleen mee als tijdelijke arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd met een periode van maximaal drie maanden. In ruil daarvoor krijgt de werknemer dan echter wel de zekerheid van een vast contract.

mr. M.S. Ducaat

mr. M.S. (Mariëlle) Ducaat

Jurist en Mediator

Mariëlle adviseert en procedeert op het gebied van arbeidsrecht, bestuursrecht, contractenrecht en huurrecht. Volg Mariëlle ook op Google+ en LinkedIn. Bereikbaar via ducaat@wjuristen.nl of 036 522 7007.

Meer van mr. M.S. Ducaat over arbeidsrecht:

Vorige: Verlof en doorbetaling salaris bij begrafenis?
Volgende: Mag werkgever een werknemer Googelen?

  Voordelig
  Wolderwijd Juristen is voordelig
  Vaste lage tarieven
  Gedreven
  Wolderwijd Juristen is gedreven
  Nuchter en gedreven
  Actueel
  Wolderwijd Juristen is gericht op resultaat
  Altijd up to date
  Bereikbaar
  Wolderwijd Juristen is bereikbaar
  Gemakkelijk bereikbaar
  Volg Wolderwijd

  Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Volg ons op Google+ Volg ons op LinkedIn Volg ons via RSS