Home / Actueel / Meest voorkomende misverstanden over partneralimentatie

Meest voorkomende misverstanden over partneralimentatie

leestijd 3 minuten. mr. Jeroen Kaspers in mediation op 14 december 2018.

Bij een echtscheiding kunt u recht hebben op partneralimentatie. Dit is alimentatie waar de ex-partner recht op heeft. Hoeveel dit is en hoe lang dit moet worden betaald hangt af van de omstandigheden van het geval. Elke scheiding is maatwerk dus bespreek dit zorgvuldig met uw mediator.

Over partneralimentatie bestaan (helaas) veel misverstanden. Deze misverstanden kunnen leiden tot impasses en frustratie. Aalimentatie aan de ex-partner is (én blijft) een lastig onderwerp tijdens de echtscheidingsmediation. Dit komt allereerst doordat partijen tegenovergestelde belangen hebben maar ook door de vele misverstanden die er bestaan over partneralimentatie. Om deze misverstanden (hopelijk) weg te halen hebben wij een lijst opgesteld met veelvoorkomende misverstanden over partneralimentatie.

Man betaalt altijd aan de vrouw

Hoewel dit wel vaak de uitkomst is, is het niet zo dat de man altijd betaalt aan de vrouw. De alimentatiegerechtigde (degene die de alimentatie ontvangt) en de alimentatieplichtige (degene die de alimentatie betaalt) worden bepaald door de behoefte en de draagkracht. Omdat de vrouw in het algemeen minder verdient dan de man (part-time werken, zorg voor kinderen) is de vrouw veelal de alimentatiegerechtigde en de man de alimentatieplichtige. Dit hoeft echter niet zo te zijn. Het kan dus net zo goed andersom zijn.

De duur van partneralimentatie ligt vast

De duur van partneralimentatie ligt niet vast. De wet biedt richtlijnen voor de duur van partneralimentatie maar de rechtbank kan beslissen om de duur van partneralimentatie aan te passen (bijvoorbeeld bij veranderende omstandigheden zoals: verlies van een baan). Ook kunnen partijen in mediation gezamenlijk afspraken maken over de hoogte en lengte van partneralimentatie. 

Partneralimentatie bestaat alleen na een huwelijk

Naast het huwelijk kan er ook een recht op partneralimentatie bestaan bij het verbreken van een geregistreerd partnerschap of bij het einde van een samenlevingscontract. Ook kan het zo zijn dat partijen hierover zelf afspraken maken. Partneralimentatie komt dus vaker om de hoek kijken dan alleen na een huwelijk.

Alimentatie wordt alleen berekend aan de hand van het inkomen

Inkomen is één van de factoren die meespelen bij de hoogte van het alimentatiebedrag. Andere factoren zijn onder meer de behoefte (welk bedrag is er nodig om de huidige levensstandaard van de partner en de kinderen voort te zetten) en de draagkracht (hoeveel geld heeft u allebei te besteden en wat blijft over voor de alimentatie). 

Er is altijd recht op alimentatie

Partneralimentatie speelt een rol als de inkomens van u en uw ex-partner verschillen. Als één van de partners niet (volledig) in eigen onderhoud kan voorzien, draagt degene met het hoogste inkomen bij aan de kosten van levensonderhoud van degene met het laagste inkomen.

Bij vreemdgaan of overspel vervalt het recht op alimentatie

De reden van de scheiding heeft geen invloed op het recht van partneralimentatie. Bij overspel vervalt het recht op alimentatie dus normaal gesproken niet.

Partneralimentatie eindigt bij pensioen

De alimentatie loopt ook door bij het behalen van de pensioenleeftijd. Wel ontstaat er een nieuwe situatie, waardoor er een herberekening zal moeten plaatsvinden.

Partneralimentatie eindigt als ex een nieuwe relatie heeft

Alleen als de alimentatie ontvangende ex-partner gaat samenwonen met een nieuwe partner, vervalt de partneralimentatie. Als er wel een relatie met een nieuwe partner is, maar er wordt niet samengewoond, dan loopt de partneralimentatie gewoon door.

Ervan afzien is voor altijd

Als de alimentatiebetaler al een aantal schulden op zich neemt, kan er onderling worden afgesproken dat de alimentatieontvanger afziet van alimentatie. Toch kan de alimentatieontvanger eventueel in een later stadium succesvol alimentatie afdwingen als hij/zij niet in het eigen onderhoud kan voorzien.

Duur wordt binnenkort verkort

Er zijn op dit moment inderdaad plannen om de duur van het recht op alimentatie te verkorten van 12 jaar naar 5 jaar. Het is echter nog niet duidelijk wanneer het wetsvoorstel ingevoerd gaat worden. De termijn van 12 jaar is overigens alleen van toepassing als u langer dan 5 jaar getrouwd bent geweest of als er kinderen uit de relatie zijn voortgekomen.

Afgelopen dinsdag 11 december is het wetsvoorstel voor een kortere duur van de partneralimentatie aangenomen door de Tweede Kamer. Tijdens het debat vorige week donderdag kon het voorstel al rekenen op een ruime meerderheid. Met de nieuwe wet wordt de partneralimentatie na een echtscheiding teruggebracht naar vijf jaar. In de nieuwe wet wordt de maximale termijn van 12 jaar wordt teruggebracht naar vijf jaar. Zodra de nieuwe wet van kracht is, moet aan een minder verdienende ex-partner vanaf het moment van echtscheiding de helft van het aantal huwelijksjaren partneralimentatie betaald worden, met een maximum van vijf jaar. Ter voorbeeld: bent u 3 jaar getrouwd geweest en u heeft geen kinderen, dan duurt volgens de nieuwe wet de alimentatieverplichting 1,5 jaar.

mr. J.A. Kaspers

mr. J.A. (Jeroen) Kaspers

Jurist en Mediator

Jeroen adviseert en procedeert op het gebied van arbeidsrecht, bestuursrecht, contractenrecht en huurrecht. Volg Jeroen ook op Google+ en LinkedIn. Bereikbaar via kaspers@wjuristen.nl of 036 522 7007.

Meer van mr. J.A. Kaspers over mediation:

Vorige: Het AVG dak gaat eraf!
Volgende: Wat doet de gemeente met bezwaren?

  Voordelig
  Wolderwijd Juristen is voordelig
  Vaste lage tarieven
  Gedreven
  Wolderwijd Juristen is gedreven
  Nuchter en gedreven
  Actueel
  Wolderwijd Juristen is gericht op resultaat
  Altijd up to date
  Bereikbaar
  Wolderwijd Juristen is bereikbaar
  Gemakkelijk bereikbaar
  Volg Wolderwijd

  Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Volg ons op Google+ Volg ons op LinkedIn Volg ons via RSS