• Wolderwijd logo
 
header jurist

Aanzegplicht voor werkgever

De werkgever dient het einde van een tijdelijk contract vooraf aan te kondigen

Moet ik het einde van de arbeidsovereenkomst aankondigen?

4 minuten mr. Jeroen Kaspers arbeidsrecht voor werkgevers 06 juni 2023 2024

Hoewel een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege afloopt, bestaat er voor werkgever wel een aanzegplicht. Dit houdt in dat de werkgever een (1) maand voor het einde van het dienstverband aangeeft of de overeenkomst na wel of niet wordt voortgezet. De wetgever heeft bepaald dat de werkgever dit schriftelijk moet doen.

De aanzegplicht voor werkgevers geldt bij een tijdelijk contract dat 6 maanden of langer heeft geduurd. Uiterlijk één maand voordat het dienstverband afloopt, moet de werkgever aan de werknemer schriftelijk laten weten of het contract wordt beëindigd of wordt verlengd en, zo ja, onder welke voorwaarden. Gebeurt dit niet (of niet op tijd), dan is de werkgever een aanzegvergoeding aan de werknemer verschuldigd. Let op, de aanzegplicht geldt niet als een tijdelijk dienstverband is aangegaan voor 6 maanden of langer zonder dat er op voorhand een exacte duur is overeengekomen (bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst voor een bepaald project of voor tijdelijke vervanging van een andere werknemer).

Voorwaarden aanzegtermijn

Als de overeenkomst wordt voortgezet moet de werkgever aangeven onder welke voorwaarden. De werkgever moet dit uiterlijk een (1) maand voor het einde van het contract melden aan de werknemer. Geeft de werkgever meteen bij de aanvraag van de arbeidsovereenkomst schriftelijk aan dat er geen opvolgend contract is? Ook dan voldoet hij aan de aanzegverplichting.

De aanzegtermijn kan ook reeds in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen.

Aanzegtermijn niet aangegeven: vergoeding

Wanneer de werkgever niet (of niet op tijd), laat weten of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt voortgezet, dan is de werkgever een aanzegvergoeding van (maximaal) 1 bruto maandsalaris verschuldigd. Houdt de werkgever zich wel aan de aanzegplicht, maar zegt de werkgever simpelweg te laat aan (dus korter dan een (1) maand voor het einde)? Dan is de werkgever een evenredige vergoeding verschuldigd. Bijvoorbeeld: is de werkgever een week te laat, dan betekent dit een vergoeding van een weeksalaris.

Deze vergoeding is niet verschuldigd in de situatie van:

  • faillissement;
  • uitstel van betaling;
  • toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen.
mr. J.A. Kaspers

mr. J.A. (Jeroen) Kaspers

Jurist en Mediator

Jeroen adviseert en procedeert op het gebied van arbeidsrecht, contractenrecht en huurrecht. Als mediator begeleidt Jeroen bij conflict of echtscheiding. Volg Jeroen ook op LinkedIn. Bereikbaar via kaspers@wolderwijd-juristen.nl of 036 522 7007.

Meer veelgestelde vragen over arbeidsrecht voor werkgevers:

Veelgestelde vragen: