• Wolderwijd logo
 
header jurist

Last onder dwangsom ontvangen?

Maak tijdig bezwaar!

Ik heb een last onder dwangsom ontvangen, wat kan ik doen?

3 minuten mr. Mariëlle Ducaat bestuursrecht voor ondernemers 10 januari 2023 2024

Als ondernemer kan het gebeuren dat u een aanschrijving van de gemeente krijgt waarin u wordt gesommeerd om aan een bepaalde (illegale) situatie een einde te maken. Teneinde u ertoe te bewegen om de (vermeend) illegale situatie zo spoedig mogelijk ongedaan te maken, legt de gemeente daarbij vaak een last onder dwangsom op. Dit is een last van de gemeente waarin zij bijvoorbeeld oplegt dat u binnen 3 maanden een bouwwerk moet afbreken, op straffe van verbeuring van een dwangsom. Breekt u het bouwwerk niet (tijdig) af, dan verbeurt u de opgelegde dwangsom en dient u dit te betalen aan de gemeente. 

De oplegging van een last onder dwangsom is een besluit in de zin van de algemene wet bestuursrecht. Dat betekent dat u hiertegen in bezwaar (en beroep) kunt gaat als u het niet eens bent met dit besluit. Het is van groot belang om de termijnen die daarvoor gelden nauwlettend in de gaten te houden. Bent u namelijk te laat met het indienen van bezwaar, dan staat het besluit vast en kunt u daar helemaal niets meer tegen doen.

Ook als u het bijvoorbeeld wel eens bent met de last zélf maar u vindt de hoogte van de dwangsom niet passend, of u meent dat de termijn waarbinnen u iets moet doen te kort is, dan is het noodzakelijk om dit (tijdig) aan de gemeente kenbaar te maken middels het (tijdig) indienen van bezwaar. In sommige situaties is het daarbij raadzaam (of zelfs noodzakelijk) om een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter te verzoeken, teneinde schorsing van het bestreden besluit te verkrijgen. Een last onder dwangsom treedt namelijk de dag na bekendmaking in werking. Als u, in afwachting van een beslissing op uw bezwaar, geen uitvoering wenst te geven aan de last zult u dus via de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening moeten aanvragen om te voorkomen dat u in de tussentijd dwangsommen verbeurd.

Heeft u een last onder dwangsom ontvangen en wenst u daartegen in bezwaar en/of beroep te komen? Naam dan eens (vrijblijvend) contact met ons op om de (on)mogelijkheden te bespreken. Wacht hiermee niet te lang na ontvangst van de last. De termijnen in het bestuursrecht zijn erg strikt. Een kleine overschrijding kan al tot onomkeerbare gevolgen leiden. Wij helpen u graag om dit te voorkomen. 

mr. M.S. Ducaat

mr. M.S. (Mariëlle) Ducaat

Jurist en Mediator

Mariëlle adviseert en procedeert op het gebied van arbeidsrecht, bestuursrecht, contractenrecht en huurrecht. Volg Mariëlle ook op LinkedIn. Bereikbaar via ducaat@wolderwijd-juristen.nl of 036 522 7007.

Meer veelgestelde vragen over bestuursrecht voor ondernemers:

Veelgestelde vragen: