Home / Woordenboek / Aanbod

Definitie aanbod

Betekenis aanbod in contractenrecht

Een aanbod (ook wel 'bod doen') is een (eenzijdige) rechtshandeling door de aanbieder die door aanvaarding daarvan tot een overeenkomst leidt. Een aanbod is gericht op de totstandkoming van een overeenkomst maar is slechts één van de elementen daarvan.

Een aanbod dient voldoende specifiek te zijn en moet alle essentiele elementen van de te sluiten overeenkomst bevatten. Daarnaast moeten de wil (hetgeen de aanbieder daadwerkelijk wil) en verklaring (hetgeen de aanbieder daadwerkelijk heeft verklaard) van de aanbieder met elkaar overeenkomen. Indien dit niet het geval is komt er in beginsel geen overeenkomst tot stand. Of de acceptant moet daarop gerechtvaardigd hebben vertrouwd (3:35 BW).

Een aanbod dient te worden onderscheiden van een 'uitnodiging tot het doen van aanbiedingen' (bijvoorbeeld bij een inschrijving op een te kopen huis) of het 'uitnodigen tot het aangaan van onderhandelingen' (bijvoorbeeld een (personeels)advertentie in de krant).

Juridische kader aanbod

Artikel 6:217 BW 

 1. Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan.
 2. De artikelen 219-225 zijn van toepassing, tenzij iets anders voortvloeit uit het aanbod, uit een andere rechtshandeling of uit een gewoonte

Vindplaats Aanbod in wet

Burgerlijk Wetboek
Boek 6. Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht
Titel 5. Overeenkomsten in het algemeen
Afdeling 2. Het tot stand komen van overeenkomsten
Artikel 217

Betekenis aanbod in het Juridische woordenboek van Wolderwijd.

mr. J.A. Kaspers

mr. J.A. (Jeroen) Kaspers

Jurist en Mediator

Jeroen adviseert en procedeert op het gebied van arbeidsrecht, bestuursrecht, contractenrecht en huurrecht. Volg Jeroen ook op Google+ en LinkedIn. Bereikbaar via kaspers@wjuristen.nl of 036 522 7007.

Meer van mr. J.A. Kaspers over contractenrecht:

Volgende: aanhangig maken

  Voordelig
  Wolderwijd Juristen is voordelig
  Vaste lage tarieven
  Gedreven
  Wolderwijd Juristen is gedreven
  Nuchter en gedreven
  Actueel
  Wolderwijd Juristen is gericht op resultaat
  Altijd up to date
  Bereikbaar
  Wolderwijd Juristen is bereikbaar
  Gemakkelijk bereikbaar
  Volg Wolderwijd

  Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Volg ons op Google+ Volg ons op LinkedIn Volg ons via RSS