Home / Woordenboek / Vervaltermijn

Definitie Vervaltermijn

Betekenis Vervaltermijn in arbeidsrecht

Termijn waarbinnen een partij een handeling moet verrichten om zijn of haar rechten veilig te stellen. Met deze wettelijk vastgestelde termijn wordt de wederpartij beschermd: als de partij niet op tijd heeft geprotesteerd vervalt zijn recht. Een voorbeeld is de vervaltermijn die geldt bij het aanvechten van een ontslag .

Juridisch kader vervaltermijn

Artikel 7:686a van het Burgerlijk Wetboek (art. 7:686a lid 4 sub a BW)

De bevoegdheid om een verzoekschrift bij de kantonrechter in te dienen vervalt:

a. twee maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd, indien het een verzoek op grond van de artikelen 672, lid 9677681, lid 1, onderdelen a, b en c, en 682, leden 1, 2 en 3, betreft;

Vindplaats Vervaltermijn in de wet

Burgerlijk Wetboek
Boek 7. Bijzondere overeenkomst
Titel 10. Arbeidsovereenkomst
Afdeling 9. Ontbinding wegens gewichtige redenen
Artikel 686a

Betekenis Vervaltermijn in het Juridische woordenboek van Wolderwijd.

mr. J.A. Kaspersmr. Juristen

Onze juristen adviseren en procederen op het gebied van arbeidsrecht, bestuursrecht, contractenrecht en huurrecht. Volg ons ook op Google+ en LinkedIn. Wij zijn bereikbaar via info@wjuristen.nl of 036 522 7007.

Meer van Wolderwijd Juristen over arbeidsrecht:

Vorige: Consument
Volgende: Afspiegelingsbeginsel

  Voordelig
  Wolderwijd Juristen is voordelig
  Vaste lage tarieven
  Gedreven
  Wolderwijd Juristen is gedreven
  Nuchter en gedreven
  Actueel
  Wolderwijd Juristen is gericht op resultaat
  Altijd up to date
  Bereikbaar
  Wolderwijd Juristen is bereikbaar
  Gemakkelijk bereikbaar
  Volg Wolderwijd

  Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Volg ons op Google+ Volg ons op LinkedIn Volg ons via RSS