Home / Woordenboek / Aanmanen

Definitie Aanmanen

Betekenis Aanmanen in incasso

Een (laatste) schriftelijk stuk waarin een bepaalde vordering door de schuldenaar binnen een bepaalde periode moet worden voldaan. Voldoet de schuldenaar niet binnen de gestelde termijn dan komt hij in toestand van verzuim. In normaal Nederlands zou aanmanen dus een laatste waarschuwing kunnen zijn.

Zie tevens onze voorbeeldbrief: aanmaning

Juridisch kader aanmanen

Artikel 6:82 van het Burgerlijk Wetboek (art. 6:82 BW)

1. Het verzuim treedt in, wanneer de schuldenaar in gebreke wordt gesteld bij een schriftelijke aanmaning waarbij hem een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
2. Indien de schuldenaar tijdelijk niet kan nakomen of uit zijn houding blijkt dat aanmaning nutteloos zou zijn, kan de ingebrekestelling plaatsvinden door een schriftelijke mededeling waaruit blijkt dat hij voor het uitblijven van de nakoming aansprakelijk wordt gesteld.

Vindplaats aanmanen in de wet

Burgerlijk Wetboek
Boek 6. Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht
Titel 1. Verbintenissen in het algemeen
Afdeling 1. Algemene bepalingen
Artikel 82

Betekenis Aanmanen in het Juridische woordenboek van Wolderwijd.

mr. J.A. Kaspers

mr. J.A. (Jeroen) Kaspers

Jurist en Mediator

Jeroen adviseert en procedeert op het gebied van arbeidsrecht, bestuursrecht, contractenrecht en huurrecht. Volg Jeroen ook op Google+ en LinkedIn. Bereikbaar via kaspers@wjuristen.nl of 036 522 7007.

Meer van mr. J.A. Kaspers over incasso:

Vorige: A-contrario
Volgende: Eenzijdig wijzigingsbeding

  Voordelig
  Wolderwijd Juristen is voordelig
  Vaste lage tarieven
  Gedreven
  Wolderwijd Juristen is gedreven
  Nuchter en gedreven
  Actueel
  Wolderwijd Juristen is gericht op resultaat
  Altijd up to date
  Bereikbaar
  Wolderwijd Juristen is bereikbaar
  Gemakkelijk bereikbaar
  Volg Wolderwijd

  Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Volg ons op Google+ Volg ons op LinkedIn Volg ons via RSS